Все про медицину

Роділи


Проводять лікування захворювання, яке викли-кало ДВЗ-синдром: масивна антибактеріальна тера-пія при септичних станах. Показані реополіглюкін (15-20 мл на кг), свіжозаморожена плазма (10-15 мл на кг) внутрішньовенно струминно, гепаринотерапія (від 150-200 ОД на кг у фазі гіперкоагуляції до 50-100 ОД на кг маси і повної відміни у фазі гіпокоагу-ляції), дезагреганти (курантил 1,5-3 мг на кг або трен-тал 5-10 мг на кг) внутрішньовенно крапельно. Ку-ратин треба вводити обережно, повільно. Призначають еуфілін (2-5 мг на кг) або компламін (10-20 мг на кг). У фазі гіпокоагуляції вводять конт-рикал (1000-2000 ОД на кг) або трасилол (1000-2000 ОД на кг) внутрішньовенно крапельно. Прово-дять патогенетичну і симптоматичну терапію.

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved