Все про медицину

Роділи


Симпатотонічний колапс:

покласти дитину на спину з припіднятими ногами, забезпечити доступ свіжого повітря, дати велику кількість теплого пит-тя, покласти теплу грілку до ніг.

Госпіталізація.

Показані оксигенотерапія, рео-поліглюкін ( поліглюкін чи плазма) по 10 мл на кг маси внутрішньовенно крапельно, 5 % розчин натрію ас-корбінату 0,2 мл на кг маси, кокарбоксилаза 5-8 мг на кг маси внутрішньовенно струминно. З метою від-новлення судинного тонусу призначають 0,25 % роз-чин дроперидолу в разовій дозі 0,2-0,3 мг на кг маси внутрішньовенно струминно або 2,4 % розчин еуфі-ліну в дозі 3-6 мг на кг маси на 50-100 мл ізотонічно-го розчину натрію хлориду внутрішньовенно крапе-льно, або 2,5 % розчин аміназину в дозі 3 мг на кг маси внутрішньовенно або внутрішньом’язово.

Паралітичний колапс:

покласти дитину на спи-ну з припіднятими ногами, забезпечити доступ сві-жого повітря, дати велику кількість теплого пиття, покласти теплу грілку до ніг, ввести кордіамін у ра-зовій дозі 0,015-0,02 мл на кг маси.

Госпіталізація.

Призначають оксигенотерапію, реополіглюкін (поліглюкін чи плазму) по 10 мл на кг маси внутрішньовенно крапельно, 5 % розчин аско-рбінату натрію 0,2 мл на кг маси на 5,0 мл 10 % роз-чину глюкози, кокарбоксилазу по 5-8 мг на кг маси на 5,0 мл розчину глюкози внутрішньовенно стру-минно. З метою відновлення судинного тонусу по-казано введення 1 % розчину мезатону у разовій дозі 0,01-0,03 мл на кг маси або 0,2 % розчин нора-дреналіну в дозі 0,05-0,1 мл на рік життя внутріш-ньовенно крапельно в 100-200 мл 5 % розчину глю-кози. Лікування основного захворювання.

Ваготонічний колапс

подібний до паралітично-го колапсу.

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved