Все про медицину

Роділи


Стадія збудження:

боротьба з гіпертермією, при судомах – 20 % розчин оксибутирату натрію 0,25-0,5 мл на кг (50-100 мг на кг) або 0,5 % розчин седу-ксену 0,3-0,5 мг на кг маси, 25 % розчин сульфату магнію 0,2 мл на кг маси внутрішньом’язово.

Госпіталізація.

Призначають оксигенотерапію, 1 % розчин лазиксу (1-2 мг на кг маси) внутрішньо-венно струминно, альбумін, неогемодез, 5 % роз-чин глюкози по 10 мл на кг маси внутрішньовенно крапельно.

Стадія пригнічення

(набряк мозку): боротьба з гіпертермією, 3 % розчин преднізолону 2-3 мг на кг маси, 25 % розчин сульфату магнію внутрішньом’я-зово.

Госпіталізація.

Проводять оксигенотерапію, вводять 1 % розчин лазиксу, 15 % розчин манітолу (2,5 мл на кг маси разова доза) внутрішньовенно, реополіглюкін (10 мл на кг), неогемодез або плазма (10 мл на кг маси) внутрішньовенно крапельно. По-казане повторне введення преднізолону, признача-ють гепарин по 15 ОД на кг маси на годину крапель-но внутрішньовенно, кокарбоксилазу (5-10 мг на кг маси). При зниженні артеріального тиску признача-ють 0,5 % розчин допаміну на 10 % розчину глюкози внутрішньовенно крапельно зі швидкістю 0,05 мл на кг маси за хв. Показані трентал (2-3 мг на кг маси) або курантил (1,5-2 мг на кг маси).

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved