Все про медицину

Роділи


Загальні принципи невідкладної допомоги: спро-вокувати блювання (рефлекторне подразнення ко-реня язика, дати випити розчин харчової солі), про-мити шлунок розчином (1:1000) калію пермангана-ту, білковою водою (від 2 до 12 яєчних білків на 1 л води), при отруєнні бензином, скипидаром викорис-товують вазелінове масло (3 мл на кг маси). Після

промивання у шлунок вводять активоване вугілля (1 г на кг маси) або ТУМ, призначають послаблюва-льні речовини. Промивають кишечник з використан-ням ізотонічного розчину натрію хлориду з розрахун-ку 1 л на рік життя. Госпіталізація у реанімаційне відділення. Вводять специфічний антидот або фар-макологічний антагоніст, проводять форсований ді-урез (кількість рідини в 1,5-2 рази більша за фізіо-логічну потребу), патогенетичну, посиндромну і си-птоматичну терапію. За показаннями проводять замінне переливання крові, плазмаферез, гемодіа-ліз.

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved