Все про медицину

Роділи


Припинити введення вакцини, призначити анти-гістамінні препарати (супрастин 1-2 мг на кг, тавегіл 0,05 мг на кг) внутрішньом’язово, 10 % розчин каль-цію глюконату ентерально або внутрішньовенно (1 мл на рік життя). У тяжких випадках – преднізо-лон 2-5 мг на кг маси внутрішньовенно або внутрі-шньом’язово.

Госпіталізація:

повторне введення антигістамін-них препаратів, глюкокортикоїдів, оксигенотерапія, посиндромна і симптоматична терапія. При набря-ковому синдромі показані 1 % розчин лазиксу (1-3 мг на кг маси), манітол (1-3 г на кг маси) у вигляді 15 % розчину внутрішньовенно. При стенозі гортані, крім сечогінних препаратів, показані інгаляційні глюкокортикоїди (інгакарт, бекломет, бекотид, будесонід, фліксотид та ін.), 2,4 % розчин еуфіліну (3-5 мг на кг маси) на 50-100 мл ізотонічного розчину натрію хло-риду внутрішньовенно крапельно і великі дози глю-кокортикоїдів (преднізолон 5-6 мг на кг маси, гідро-кортизон 25-30 мг на кг маси).

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved