Все про медицину

Роділи


Комплексна оцінка здоров’я включає наявність чи відсутність хронічних захворювань, досягнутий рівень фізичного і нервово-психічного розвитку та ступінь їх гармонійності, рівень функціонального стану основних систем організму, ступінь резистен-тності організму до несприятливих впливів навко-лишнього середовища. Виділяють 5 груп здоров’я: I - здорові діти; II - здорові діти, але з функціональ-ними та деякими морфологічними відхиленнями, а також зниженою опірністю до гострих та хронічних захворювань; III - діти з хронічними захворювання-ми в стані компенсації; IV - діти з хронічними захво-рюваннями в стані субкомпенсації; V - діти з хроні-чними захворюваннями в стані декомпенсації. Діти даної групи є інвалідами дитинства.

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved