Все про медицину

Роділи


Назва препарату

Форма відпуску, дози

Показання для призначення

Дозування

1

2

3

4

Інтрон А

Фл. 3.000.000 МО 5.000.000 МО 10.000.000 МО

Хронічні гепатити В, С, дельта та ін., хро-нічний мієлолейкоз

При хронічному гепатиті 3.000.000-10.000.000 МО 3 рази на тиждень в/м протягом 12-18 міс.

Пегасис (пегінтерфе-рон-апьфа-2 а 40 кДа)

Фл. 135 мкг/1.0 мл, 180мкг/1.0мл, шприц-тюбик 0.5 мл 40 кДа

Хронічний гепатитС

180 мкг 1 раз на тиждень протягом 24-48 тижнів

Віферон-1

Свічки, 150.000 МО

рекомбінатного

інтерферону

ГРВІ, рецидивую-чий бронхіт, об-струкгивний син-дром, імунодефі-цитний стан

Новонародженим, недоноше-ним -1 свічка 2 рази на добу 5 днів; дггям до 7 років по 2 свічки 2 рази на день 10 днів; потім по

2 свічки через 12 годин на добу -

3 дні тижня протягом 2,5 міс.

Віферон-2

Свічки,500.000 МО

рекомбінатного

інтерферону

ГРВІ, рецидивую-чий бронхіт, об-струкгивний син-дром, імунодефі-цитний стан

Дітям після 7 років по 1-2 свічки 2 рази на день. В останньому також

Віферон-3

Свічки, 1.000.000 МО

рекомбінатного

інтерферону

ГРВІ, рецидивуючий бронхіт, обструктив-ний синдром, імуно-дефіцитнийстан

Дітям після 10 років по 1-2 свічки 2 рази на день. В останньому також

Продовження табл.

1

2

3

4

Віферон-4

Свічки 3.000.000 МО

рекомбінатного

інтерферону

ГРВІ, рецидивую-чий бронхіт, об-структивний син-дром, імунодефі-цитний стан

Дітям після 14 років по 1-2 свічки 2 рази на день. В останньому також

Грипферон

Флакон-капельни-ця, 10 мл; в 1 мл-10.000 МО реком-бінатного інтер-ферону

ГРВІ, грип

Для профілактики 2 краплі в ніс

2 рази на добу під час контакту

3 хворим. Для лікування: 1-3 ро-ки по 2 краплі 3 рази на добу, 4-14 років по 2 краплі 4 рази на добу

Інтерферон лейкоци-тарний людський

Ампули 2,0 мл, 1.000 МОІнтер-ферону альфа

ГРВІ, грип

Для профілактики 5 крапель в ніс 2 рази на добу під час контакту з хворим. Для лікування: 3-4 краплі кожні 15-20 хв протягом 3-4 годин, потім 4-5 разів на добу

Лаферон ліофілізо-ваний

Амп.1.000.000 МО; 3.000.000 МО

Вірусний гепатит, герпетичні інфек-ції, грип, ГРВІ

При гострому гепатиті 1.000.000-2.000.000 МО 2 рази на добу в/м протягом 10 і більше днів. При хронічному -3.000.000-4.000.000 МО 3 рази на тиждень протягом 2 місяців

Амп. 100.000 МО;

Грип, ГРВІ, герпе-тичні інфекції

Інтраназально по 4-6 крапель 3-6 разів на добу протягом 3-5 днів

Сторінки: 1 2 3 4 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved