Все про медицину

Роділи


Комерцій-на назва

А ктивна речовина

Форма випуску

Одиниці дози

1

2

3

4

Ергокаль-циферол (Україна, Росія)

Кальциферол

0,5 % спирто-вий роз чин , 0,125 % мас-ляний розчин, 0,0625 % масляний розчин

1 крапля = 4000

МО

1крапля=1000-

1250МО

1 крапля = 500-

625 МО

Відеїн 3 (Україна)

Холокальци-ферл

Табл., драже

500,1000, 2000, 5000 МО

Відехол (Росія)

Холекальци-ферол

0,125 % масл. роз чин

1 крап. = 500-1000-1250 МО

Вітамін Д3 (Польща)

Холекальци-ферол

Водний розчин

1 крап.= 500 МО

Вігантол (Німеччина)

Холекальци-ферол

0,0625 % масляний розчин

1 крап.= 650 МО

Альфа-Д-Тева (Ізраїль)

1-а-ОН-Д3

К ап сул и

0, 25 ; 1, 0 мкг

Біові таль-гел ь дл я діт ей

Холекальци-ферол

Гель

1 ч.л. (5 г гелю)= 300 МО

Д3 (ВОІ\І)

Холекальци-ферол

Розчин для в/м

1 ам пула = 200 000 МО

Метаб оліти вітаміну Д

Оксидевіт

1-а-окси-вітамін Д3

К ап сул и

0, 00 1; 0 , 000 5; 0,00025 мг

Альфа-кальцидол (рокартроль)

1-а-гідрокси-вітамін Д3

К ап сул и

25 мкг

Кальцитріол

1-25-дигідро-вітамін Д3

К ап сул и

0, 25 ; 0, 5 мкг

А.Т.10 (дигі д-ро-тахістерол)

1-а-25 (ОН) ДГТ

Розчин

1 мл (30 кр ап.) = 1,0 мг

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved