Все про медицину

Роділи


Ступінь тяжкості

Характе р дисбіотичних порушень

Фаза розвитку

Клініч ні прояви

1

2

3

4

І

Зниження на 1-2 поряд-ки кількості захисної ендогенної флори

Латентна

Відсутні

ІІ

Зниження на 3-4 по-рядки кількості біфідо-бактерії і лактобацил, збільшення умовно-патогенних мікро-організмів (стафілокок, протей та ін.) до 105

Пускова

Слабо-виражена дисфункція кишечника

І ІІ

Зниження кількості біфі-добактерій і лактобацил до 105-106 і менше. Збільшення аеробної флори: стафілокок, про-тей, клебсієла, цитро-бактер, стрептокок, гри-би роду Candida, кишко-ва паличка (гемолітичні і ентеротоксичні варіанти) та ін.

Агресії

аеробної

флори

Знижений апетит, діарея або метеоризм, біль у животі

Продовження табл.

ІV

Значне зниження

Асоціа-

Виражена

кількості біфідобактерій і

тивного

клінічна сим-

лактобацил. Глибокі

дисбіозу

птоматика

зміни кількісних

(інтоксикація,

відношень обл ігат н их і

блювання,

транзиторних

діарея, зни-

мікроорганізмів.

ження маси тіла)

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved