Все про медицину

Роділи


План.

1. Туляремія.

2. Етіологія і епідеміологія.

3. Патогенез і патоморфологія.

4. Клініка.

5. Діагностика.

6. Лікування і профілактика.

Туляремія (син. : мала чума, хвороба Франсиса, кроляча гарячка, мишача хвороба, гарячка від оленячих мух) — гостра при­родно-осередкова інфекційна хвороба з групи бактеріальних зоонозів, яка спричиняється туляремійною бактерією, передається контактним, повітряно-пиловим, аліментарним і трансмісивним шляхом, характеризується гарячкою, специфічним лімфаденітом (бубон) і ураженням залежно від вхідних воріт шкіри, очей, Миг­даликів, легень і інших органів.

Етіологія. Збудник туляремії — Francisella tularensis — нале­жить до роду Francisella, родини Brucellaceae. Розрізняють три підвиди бактерії туляремії: голарктичний (європейський), серед­ньоазіатський і неарктичний (американський). Це дрібна кокобактерія розміром 0, 2—0, 5 мкм, нерухлива, не утворює спор, має кап­сулу, грамнегативна. Забарвлюється карболовим фуксином також за Романовським—Гімзою.

Епідеміологія. Резервуаром і джерелом Інфекції при туляремії є різні види диких і синантропних гризунів (ондатри, зайці, водя­ні щурі, полівки, хом'яки, миші та ін. ), а також свійські тварини (свині, вівці, велика рогата худоба). Серед тварин хвороба поши­рюється в основному через кровососних комах. Від людини до людини туляремія не передається.

Зараження людини можливе всіма відомими шляхами: 1) кон­тактним — під час контакту з хворими тваринами і їх виділення­ми; 2) аліментарним — при вживанні інфікованих продуктів хар­чування і води; 3) повітряно-пиловим (аспіраційним) — під час обмолоту зернових, обробки фуражу тощо; 4) трансмісивним — че­рез укуси комара, кліща, ґедзя, мухи-жигалки та ін.

Патогенез і патоморфологія. Збудник туляремії проникає в ор­ганізм людини через шкіру (навіть неушкоджену), слизові обо­лонки дихальних шляхів, травного каналу, очей, мигдаликів. За­лежно від воріт інфекції формується певна клінічна форма хворо­би. З місця проникнення інфекції, де іноді розвивається первинний афект, бактерії туляремії лімфатичними шляхами заносяться в регіонарні лімфатичні вузли, частина їх гине, виділяється ендоток­син, виникає місцева запальна реакція (лімфаденіт).

У лімфатичних вузлах і в більшості внутрішніх органів виявля­ють множинні туляремійні гранульоми з лімфоїдних, плазматич­них, епітеліоїдних, велетенських клітин, нейтрофільних гранулоци­тів, які схильні до некрозу (нагадують туберкульоми). Іноді спо­стерігається тотальний некроз лімфатичного вузла. У регіонарних лімфатичних вузлах, первинних (лімфогенних) бубонах першого-другого порядку можливе нагноєння. У вторинних (гематогенних) бубонах гранульоматозні зміни не приводять до нагноєння. Поміт­но збільшені і повнокровні печінка та селезінка. Остання схожа на

септичну, в ній багато гранульом. Визначаються дегенеративні змі­ни в нирках, міокарді, легенях, мозку.

Клініка. Інкубаційний період триває від кількох годин до 20 днів (у середньому 3—7 днів). Перебіг хвороби може бути го­стрим, підгострим, рецидивуючим. Розрізняють такі клінічні форми туляремії: 1) бубонну (рис. 23); 2) виразково-бубонну; 3) очно-бубонну; 4) ангінозно-бубонну; 5) генералізовану; 6) абдоміналь­ну; 7) легеневу. Останні дві форми вперше виділені Г. П. Руднєвим.

Усі форми хвороби мають гострий початок, продромальні озна­ки нехарактерні. Температура тіла з ознобом підвищується до 39—40 °С. На місці проникнення інфекції часто виявляються пер­винний афект-інфільтрат, виразки, нагноєння (пустули, абсцеси). Спостерігається біль у голові, попереку, м'язах, слабість, пітли­вість, частими є розлади сну (сонливість або безсоння), на висоті гарячки — ейфорія. Лице гіперемійоване, кон'юнктивіт, склерит. Гарячка є тривалою (2—4 тижні), має ремітуючий або інтермітуючий характер. Дуже швидко розвивається генералізована лімфаденопатія. Лімфатичні вузли збільшуються до 1—3 см, еластичні, чутливі під час пальпації, не спаяні з прилеглими тканинами. Збільшується печінка, а з 5—7-го дня хвороби і селезінка. У пер­ші 2—3 тижні хвороби часто з'являється розеольозний, папульозний, іноді ексудативний поліморфний висип, який, як правило, вкриває симетричні ділянки ті. . а, іноді у вигляді рукавичок, шкарпеток, коміра, маски Після зникнення висипу часто спостерігає­ться лущення.

Сторінки: 1 2 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved