Все про медицину

Роділи


Для профілактики вірусних інфекцій застосовують інтерферони. Є три типи інтерферону: L-інтерферон, який виробляють В-лейкоцити; В-інтерферон, процудентами якого є неімунокомпетенті клітини-фібробласти; γ – інтерферон,я кий синтезується Т-лімфоцитами. Віруси підсилюють синтез L і γ – інтерферону, які відіграють захисну роль на ранніх стадіях вірусної інфекції. Крім противірусної дії інтерферон пригнічує розвиток злоякісних клітин, розмноження не вірусних мікроорганізмів, регулює імунні реакції, має антитоксичну дію. Покази до застосування: герметичні інфекції слизових оболонок, шкіри, органів дихання, вірусні ураження ЦНС, деякі злоякісні новоутворення. профілактика грипу. Препарати інтерферону: людський лейкоцитарний L- інтерферон, який отримують з В-лейкоцитів донорів. Індуктори інтерферону є високо – та низькомолекулярні. Вони можуть бути природними і синтетичними Усі вони викликають синтез інтерферону.

Серед низькомолекулярних речовин інтерферогенну дію виявлено у тилогену, мегасину, кислоти мефенамової.

Високомолекулярні індуктори застосовуються – полудан, при вірусних інфекціях очей. Найактивніший індуктор є лари фен. З низькомолекулярних індукторів застосовують – Тилорон (аміксин), кислоту мефенамову і мегосин. Перші два препарати призначають всередину.

Значення індукторів не зменшується при масовому виробництві людського інтерферону, оскільки ендогенний інтерферон є ефективнішим порівняно з екзогенним. Індуктори інтерферону виявлено серед препаратів інших груп – левам ізол, ізопринозин, дипіридомол, теофілін, трен тал, десбазол та ін.

4.3.Матеріали для контролю.

А. Контрольні питання.

1.Причина виникнення сифілісу, стадії протікання хвороби

2.Класифікація засобів, які використовуються при сифілісі.

3.Протиспірохетозні антибіотики. Порівняльна характеристика. Побічні ефекти.

4.Механізм дії препаратів вісмуту, їх застосування. Побічна дія.

5.Противірусні засоби. Класифікація, Механізм дії. Показання до застосування.

Б.Розв’язати задачу.

Задача 1. У хворого сифілісом препарати пеніциліну викликають алегнічну реакцію. Якими засобами можна його замінити. Назвати препарати.

а) антибіотики;

б) препарати металів;

Задача 2. Комплексне лікування хворого на СНІД передбачає обов’язкове застосування противірусного препарату. Який з перерахованих ліків можна вжити з цією метою?

а) ремантадин;

б) азидотимідин;

в) ацикловір;

г) оксолін

д) ідоксуридин

Література.

1.В.Г. Западню, М.О. Гарбарецю. Фармакологія з рецептурою.

2.МП. Скакун, К.А. Посохова. Основи фармакології з рецептурою.

Сторінки: 1 2 3 4 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved