Все про медицину

Роділи


У дітей, яких лікували протитуберкульозними препаратами, нерідко спостерігається більш різноманітна клінічна картинзі тривалий перебіг туберкульозного менінгіту. Менінгеальний син­дром іноді нерізко виражений (стерта форма), неврологічні симп­томи нечіткі, зміни в складі спинномозкової рідини незначні.

У разі підозри на туберкульозний мінінгіт необхідно тер­міново зробити діагностичну спинномозкову пункцію. Підви­щений тиск, прозорість ліквору, позитивні глобулінові проби (Панді і Нонне — Аппельта), підвищена кількість білка (понад 330 мг/л) і клітинних елементів (плеоцитоз) з перевагою лімфо­цитів, випадіння ніжної сіточки фібрину і виявлення БК— все це достовірно підтверджує туберкульозну природу менінгіту. Ту­беркулінова проба може бути негативною внаслідок анергії.

Визначають анемію, лейкопенію, нейтрофільний зсув уліво, моноцитоз, зменшену ШОЕ (до 3—2 мм/год).

Профілактика, рання діагностика 5 своєчас­не комплексне лікування туберкульозу у дітей зумов­люють більш сприятливий перебіг туберкульозного менінгіту з можливим повним видужанням.

Сторінки: 1 2 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved