Все про медицину

Роділи


Однією з проблем, яка перешкоджає ефективній боротьбі з туберкульозом, є відсутність єдиної системи обліку та звітності, яка б відповідала міжнародним стандартам. У рамках проекту «Контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІДом в Україні», який спрямовано на реалізацію національної програми боротьби з туберкульозом, групою фахівців на базі Інституту фтизіатрії та пульмонології АМН України розроблені нові звітно-облікові форми, які відповідають світовим стандартам і дозволяють організувати ранню діагностику, лікування та моніторинг туберкульозу на європейському рівні. Але найсуттєвішою проблемою для медичних протитуберкульозних закладів є низький рівень оснащення. І міністерство також розпочало розв’язувати цю проблему. Вже оголошено тендер по закупівлі в рамках вищезгаданого проекту лабораторного обладнання, офісної та комп’ютерної техніки для поліпшення матеріальної бази протитуберкульозних закладів.

Міністр охорони здоров’я зазначив, що МОЗ України, працюючи над новою Національною програмою щодо контролю туберкульозу в Україні на 2006-2010 роки, повинно урахувати усі проблеми та недоліки попереднього етапу та ті зміни в епідемічній ситуації, які сталися за останні роки. Вже сьогодні проект нової програми передбачає соціальну підтримку хворих на туберкульоз та медичних працівників протитуберкульозних закладів; удосконалення системи моніторингу та забезпечення наукового супроводу протитуберкульозних закладів; здійснення заходів щодо запобігання розповсюдженню ВІЛ-асоційованого туберкульозу тощо. «Але одним з головних завдань, які стоять перед Міністерством охорони здоров’я, – підкреслив Микола Поліщук, – є підвищення престижу працівників фтизіатричної служби та зниження ризику захворювання їх на туберкульоз. Туберкульоз – це медико-соціальна і політична проблема».

Спільний зі Світовим банком проект «Контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІДом в Україні» дасть можливість за рахунок позики Світового банку придбати необхідне лабораторно-діагностичне обладнання та здійснити підготовку кадрів для впровадження сучасних методів діагностики, лікування туберкульозу. Крім цього, проект дозволить реалізувати комплекс протиепідемічних заходів у більш повному обсязі відповідно до рекомендацій ВООЗ.

Метою проекту «Контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІДом в Україні» є зниження рівня захворюваності та смертності від туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу шляхом упровадження ефективної Національної стратегії боротьби з туберкульозом, адаптованої до світових стандартів, і Програми профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу, які значною мірою фокусуються на запобіганні поширенню цих хвороб серед груп високого ризику. Діяльність з реалізації проекту зосереджена в трьох основних компонентах: контроль за туберкульозом, контроль за ВІЛ/СНІДом, контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІДом у місцях позбавлення волі.

Одним з компонентів цього проекту є «Контроль за туберкульозом в Україні». Його завданнями є підвищення ефективності виявлення, діагностики, лікування та профілактики туберкульозу. Компонент спрямовано на протидію епідемії туберкульозу серед найбільш уразливих верств населення. Цей компонент передбачає виконання програми з надання підтримки МОЗ у здійсненні контролю за поширенням епідемії туберкульозу та полірезистентного туберкульозу і підвищенні та доведенні до сучасного рівня можливостей країни в цих сферах за допомогою надання МОЗ засобів упровадження його Національної стратегії боротьби з туберкульозом, адаптованої до світових стандартів, а також посилення організаційно-технічного потенціалу як на центральному рівні, так і на рівні 27 регіонів, відібраних для проекту, що передбачає, зокрема, такі конкретні заходи:

– навчання фтизіатрів, лаборантів, лікарів загального профілю, епідеміологів, статистиків і медичних сестер у питаннях виявлення та лікування туберкульозу, належного контролю й нагляду за лікуванням і його результатами;

– забезпечення мікроскопами, витратними матеріалами та обладнанням для проведення лабораторних досліджень на регіональному рівні, а також посилення спроможностей Національної референс-лабораторії;

– адміністрування необхідною кількістю ліків першого ряду для лікування туберкульозу;

– проведення кампаній з інформування громадськості з використанням телебачення та радіо з метою підвищення рівня знань усього населення про туберкульоз;

– впровадження програми з моніторингу та оцінки проекту.

Микола Поліщук зазначив, що ефективне використання коштів позики Світового банку дасть можливість розв’язати проблему фінансування заходів, які забезпечать контроль за епідемією та покращення епідемічної ситуації в країні. Міністр підкреслив, що забезпечити контроль та приборкати таке соціально небезпечне захворювання, як туберкульоз, можна лише спільними зусиллями. Це є одним із завдань проекту «Контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІДом в Україні», який спрямований на виконання державних програм.

Міністерство охорони здоров'я України використало не за призначенням більше 74 тисяч доларів США, які були виділені з бюджету для боротьби з туберкульозом. Про це повідомляє Рахункова палата України.

Сторінки: 1 2 3 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved