Все про медицину

Роділи


План.

1. Суть і значення дихання для організму.

2. Етапи дихального процесу.

3. Склад повітря (вдихування, видихування і альвеоляр).

Дихання – це невід’ємна ознака життя. Система дихання є важливою системою організму. Вона забезпечує безперервний газообмін між організмом і зовнішнім середовищем. Особливо важливим є розумінні фізіологічних процесів, які відбуваються в організмі під час дихання при пониженому та підвищеному тиску.

Дихальна система об'єднує органи, в яких проходить обмін газів, між кров’ю і зовнішнім середовищем.

Великий російський фізіолог І.М. Сеченов наголошував, що “організм без навколишнього середовища, яке підтримує його існування, не може існувати” між організмом і навколишнім середовищем постійно відбувається обмін речовин. Із навколишнього середовища організм одержує кисень і поживні речовини. Завдяки їм будуються нові клітини, функціонують органи і відбувається робота, наприклад, м'язів.

Водночас у навколишнє середовище виділяються шкідливі продукти розпаду, надлишок речовин і тепла.

На організм діють різні природні фактори: коливання температури повітря, вологості, рівня сонячної радіації, дощі, снігопади, шторми, урагани, пожежі, землетруси. При незначних змінах умов існування організм перебудовує свої функції – пристосовується до нових умов. Наприклад, коли підвищується температура повітря, посилюється процес дихання, робота серця, збільшується потовітділення. Організм одержує більше тепла навколишнього середовища і більше віддає його. При цьому температура тіла залишається відносно сталою.

Дихання – це найбільш яскравий і запевняючий вираз життя. “Не дихає”, “перестав дихати” – загальновідомі вирази, які означають, що життя припинилось. Окислення органічних речовин – вуглеводів, жирів – складає основи життєвих процесів в організмі. Енергія, яка вивільняється при цьому йде на забезпечення всіх функцій організму. Процеси окислення включають в себе потребу кисню і утворення вуглекислого газу. Тому життя організму без кисню неможливе – в цьому і заключається суть процесу дихання. Це проходить при одночасній участі фізіологічних систем крові, кровообігу, дихання.

Отже, дихання – це процес газообміну між живим організмом і навколишнім середовищем. Якщо припиняється дихання, то припиняється і обмін речовин, а це веде до смерті.

Дихальний процес включає такі етапи:

1. Зовнішнє дихання – вентиляція легень, тобто наповнення легень атмосферним повітрям і видалення атмосферного повітря назовні, але вже в іншому складі.

2. Обмін газами між альвеолами легень і кров’ю, що їх омивають: кисень переходить з альвеолярного повітря в кров, а вуглекислий газ – з крові в альвеолярне повітря.

3. Перенос газів кров’ю: кисню з легенів до всіх тканин тіла, а вуглекислого газу – в зворотному напрямі.

4. Обмін газами між кров’ю і тканинами тіла: він проходить в тканинних капілярах і полягає в переході кисню з крові в тканини, аз вуглекислого газу – з тканин в кров.

5. Клітинне дихання (на клітинному рівні) – внутрішнє дихання – це основна ланка дихального процесу. Вона заключається в окисленні ряду речовин, в результаті якого вивільняється енергія.

Повітря є вдихуване, видихуване і альвеолярне. Склад атмосферного повітря відрізняється звичайною постійністю; в ньому знаходиться 20,93-30,94% кислороду, 0,03-0,04% вуглекислого газу і 79,02-79,04% азоту і інертних газів.

В повітрі також завжди знаходиться деяка кількість водних випаровувань.

У видихуваному повітрі постійно знаходиться від 15,5 до 18% кисню і від 2,5 до 5% вуглекислого газу. Видихуване повітря насичене водними випаровуваннями і має температуру 35-370. Якщо зібрати видихуване повітря послідовними порціями в скляні приймачі по 50 мл, то вийшовши із легень за один видох повітря розміститься в 10-12 приймачах. Аналіз показує, що в 2-3 перших порціях, зібраних на початку видоху, склад повітря такий самий, як і в атмосфері. В наступних порціях міститься все більше вуглекислого газу і все менше кислороду, причому в останніх 5-6 пробах в повітрі, яке виходило із легень до кінця видоху, знаходиться біля 5,5% вуглекислого газу, а кислород тільки 14%. Різниця в складі перших і останніх порцій видихуваного повітря пояснюється тим, що видихуване повітря містить не тільки повітря, яке заповнює альвеоли і бере участь в газообміні з кров’ю, назване альвеолярним повітрям, але і повітря так званого “шкідливого простору”.

Сторінки: 1 2 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved