Все про медицину

Роділи


Стерилізаційна (площею 8-10 м2) має бути розташована поряд з операційною і зєдну4ватися з нею вікном, яке закривається після подачі стерильних інструментів.

Кімната для гіпсування входить до складу травматичного кабінету поліклініки або як самостійна одиниця до складу хірургічного відділення, тому що накладання гіпсових пов’язок потребує особливого оснащення. У цій кімнаті повинні бути спеціальні апарати, інструменти, а також стіл для приготування гіпсових бинтів, великі емальовані тази, електрична плитка, спеціальні ножі, сантиметрова стрічка, гіпсорозширювач, нарукавники, щипці для відгинання пов’язки. Кружка для води, сито для просівання гіпсу, підставки, валики та багато інших засобів.

ІІ. Мета навчальної роботи:

Знати:

1. Завдання, які стоять перед поліклінічними закладами.

2. Структуру хірургічного відділення поліклініки.

3. Особливості надання ТМД у кабінеті хірурга при поліклініці.

Вміти:

1. Розрізняти види поліклінік за функціональним призначенням.

2. Вирішувати завдання, які стоять перед поліклінічними закладами.

3. Уміти надавати медичну допомогу хворим у хірургічному відділенні поліклініки.

ІІІ. Матеріали для до аудиторної самостійної підготовки.

№ п/п

Дисципліна

Знати

Вміти

1.

Фармакологія

Дію наркотичних і серцевосудинних середників

Застосувати на практиці

2.

Анестезіологія і реаніматологія

Реанімаційні заходи

ШВЛ і непрямий масаж серця

IV. Подача змісту теми:

Список літератури:

Основна: Хромов В.М. Хирургическая помощь в клиниках и амбулаторіях. – М.: Медицина, 1990. – С.1-35.

Додаткова: Скрипченко Д.Ф. Хірургія. – К.: Вища школа, 1992. – С. 15-20.

V. Матеріали для самоконтролю, самопідготовки, передаудиторна робота:

1. Поняття про поліклінічні заклади та їх види, а також завдання.

2. Хірургічне відділення поліклініки.

3. Хірургічний кабінет.

4. Перев’язочна та предмети, які в ній знаходяться.

5. Операційний блок та його обладнання.

6. Стерилізаційна та кімната для гіпсування, їх обладнання.

Сторінки: 1 2 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved