Все про медицину

Роділи


Правий передсердно-шлуночоковий отвір має однойменний, або тристулковий, клапан, який складається з трьох стулок: передньої, задньої і перегородкової. До вільного краю кожної стулки фіксуються тонкі сухожилкові струни , які відходять від сосочкових м’язів. Ці струни під час систоли шлуночка тримають клапан щільно закритим.

Отвір легеневого стовбура також має однойменний клапан, який складається з трьох пів місяцевих (як накладні кишені) заслінок: передньої, правої та лівої. На середині вільного краю кожної пів місяцевої заслінки є вузлик завбільшки з макову зернину. Ці вузлики під час діастоли шлуночка сприяють щільнішому змиканню заслінок.

Ліве передсердя зовні мало відрізняється від правого. Зсередини стінки лівого передсердя, на відміну від стінок правого, гладкі, за винятком невеликої ділянки поблизу лівого вушка. У дорзальному відділі верхньої стінки лівого передсердя відкриваються попарно (на деякій відстані один від одного) отвори правих і лівих легеневих вен. На нижній стінці лівого передсердя міститься лівий передсердно-шлуночоквий отвір, що веде в лівий шлуночок.

Лівий шлуночок нагадує піраміду, обернену основою догори. Передня і ліва відповідає легеневій поверхні) стінки лівого шлуночка є найпотужнішими стінками серця (товщина досягає 2 см). Права стінка лівого шлуночка утворена міжшлуночковою перегородкою, верхня третина якої перетинчаста, а нижні 2/3 – м’язова тканина.

У порожнині лівого шлуночка є численні м’ясисті перекладки, і як правило, ва (передній і задній) великих сосочкових м’язи. На основі, .тобто на верхній стінці лівого шлуночка, є два великих отвори: лівий преедсердно-шлуночоковий і праворуч від нього – отвір аорти.

Лівий передсердно-шлуночоковий отвір під час систоли закриває однойменний, або мі тральний, клапан, що складається з передньої та задньої стулок. До вільного краю кожної стулки фіксуються сухожилкові струни від переднього й заднього сосочкових м’язів.

Стінка серця складається з трьох оболонок: зовнішньої – епікарда, середньої – міокарда та внутрішньої – ендокарда. Вона має різну товщину, залежно від розвитку м’язової оболонки.

Міокард передсердь відділяється від міокарда шлуночків волокнистим скелетом серця. Він складається з волокнистих кілець, що залягають навколо правого та лівого пердсердно-шлуночокових отворів, і правого та лівого волокнистих трикутників, які лежать у тій самі площині між лівим передседно-шлуночковим і аортальним отворами.

Міокард шлуночків складається з трьох шарів м’язових пучків: зовнішнього та внутрішнього косо поздовжніх (спільних для обох шлуночків) і середнього колового, окремого для кожного шлуночка.

Роботу серця регулює центральна нервова система та стильний комплекс серця, або провідна система серця, яка складається з вузлів нервових клітин і нервово-м’язових волокон. Нервовий імпульс виникає в клітинах пазухово-передсердного вузла, розташованого під епікардом між верхньою та нижньою порожнистими венами. Звідси волокна прямують до м’язів передсердь і передсердно-шлуночокового вузла, який розташований під ендокардом у стінці передсердя поблизу перегородкової стулки передсердно-шлуночокового клапана. З цього вузла виходить передсердно-шлуночоковий пучок, який на початку міжшлуночкової перегородки розщеплюється на праву та ліву ніжки, що розгалужуються в стінках відповідних шлуночків.

Кровопостачання. На відміну від інших органів, серце має свою власну кровоносну систем, майже не пов’язану із загальним кровоносним руслом. Серце має праву та ліву вінцеві артерії, які починаються від цибулини аорти відразу після виходу її з лівого шлуночка, нижче від вільного краю правої та лівої пів місцевих аортальних заслінок.

Сторінки: 1 2 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved