Все про медицину

Роділи


Ім'я Франца Александера (1891-1964), американського психоаналітика угорського походження, добре відомо в усьому світі. Він визнаний одним із засновників психосоматичноъ медицини (психосоматики).

На одній з визначальних його праць - "Психосоматичній медицині" - лежить відбиток особистості його автора - професіонала й у психоаналізі, і в медицині.

У 1919 році, вже одержавши медичну освіту, він став одним з перших студентів Берлінського психоаналітичного інституту.

Його перша книга, "Psychoanalyse der Gesamtpersoenlichkeit" (1927), що розвивала теорію Зверх-Я, удостоїлася похвали Фрейда. У 1932 році він брав участь у створенні Чикагського психоаналітичного інституту і став його першим директором.

Будучи харизматичним лідером, він залучив у Чикаго багатьох європейських психоаналітиків, у тому числі Карен Хорні, що одержала посаду помічника директора Інституту.

Розділяючи більшість положень Фрейда, Александер, проте, критично відносився до теорії лібідо і виявляв велику самостійність у розробці власних концепцій, а також підтримував неортодоксальні ідеї інших психоаналітиків. У цілому його позицію характеризують як проміжну між ортодоксальним фрейдизмом і неофрейдизмом.

В історії психоаналізу Александер виділяється особливою повагою до наукового підходу і точних методів, і саме тому Чикагський психоаналітичний інститут, яким він беззмінно керував аж до 1956 року, був центром проведення численних наукових досліджень ролі емоційних розладів при різноманітних захворюваннях.

Хоча психосоматичний напрямок став формуватися в медицині задовго до Александера, саме його роботи зіграли вирішальну роль у визнанні емоційної напруги значимим фактором виникнення і розвитку соматичних захворювань.

Формування психосоматики в 30-і роки ХХ століття як самостійної наукової дисципліни не було простим наслідком вторгнення психоаналізу в соматичну медицину в процесі розширення сфери свого впливу, подібно тому, як він проникнув, наприклад, у культурологію. Поява психосоматичної теорії бути визначено, по-перше, що наростає невдоволенням механістичним підходом, що розглядає людини як просту суму кліток і органів, і по-друге, конвергенцією двох концепцій, що існували протягом всієї історії медицини, - холістичної і психогенної. Книга “Психосоматична медицина” Александера узагальнила досвід бурхливого розвитку психосоматики в першій половині ХХ століття, і найбільш цікавим у ній, безсумнівно, є концентрований виклад методології нового підходу до розуміння і лікування хвороб.

Основою цієї методології, що проходить через роботу Александера є рівноправне і "скоординоване використання соматических, тобто фізіологічних, анатомічних, фармакологічних, хірургічних і дієтичних, методів і концепцій, з одного боку, і психологічних методів і концепцій - з інших", у якому Александер бачить суть психосоматичного підходу. Якщо зараз область компетенції психосоматичної медицини найчастіше обмежують впливом психологічних факторів на виникнення і розвиток непсихічних захворювань, тобто лінією, що йде від психогенної концепції, те Александер був прихильником більш широкого підходу, що йде від холістичної концепції. Відповідно до цього підходу, психічне і соматичне в людині нерозривно зв'язані один з одним, і розуміння причин хвороб неможливо без спільного аналізу цих двох рівнів. Хоча холістичний підхід у даний час і не відкидається прямо, він часто іде з полючи зору як дослідників, так і лікарів - імовірно, через складність проходження його методології, що вимагає не тільки гарного знання як психіки, так і соматики, але і розуміння їхнього взаємозалежного функціонування. Останнє важко піддається формалізації, необхідної в науковому дослідженні й у клінічній практиці, і легко вислизає зі сфери наукового аналізу, особливо в умовах триваючої диференціації і спеціалізації галузей медицини. У зв'язку з цим значення книги Александера, у якій холістична психосоматична методологія не тільки сформульована й обґрунтована, але і проілюстрована численними прикладами її конкретного застосування, у наші дні, мабуть, лише зросло.

Попередники і сучасники Александера описали безліч різного роду кореляцій між емоційною сферою і соматичною патологією. Найбільше глибоко розроблена в цій області була теорія специфічних типів особистості Фландерс Данбар. Ця дослідниця показала, що психологічний портрет ("особистісний профіль"), наприклад хворих, що страждають ішемічною хворобою серця, і хворих, схильних до частих переломів і інших травм, докорінно розрізняється. Однак, як і в будь-якій іншій області наукового знання, статистична кореляція дає лише початковий матеріал для дослідження механізмів явища.

Александер, з великою повагою ставиться до Данбар і часто цитує її роботи, звертає увагу на те, що кореляція між характером і схильністю до захворювань зовсім не обов'язково розкриває реальний ланцюг причинних зв'язків. Зокрема, між характером і схильністю до визначеного захворювання може знаходитися проміжна ланка - специфічний спосіб життя, до якого схильні люди з визначеним характером: так, якщо вони або схильні до професій з високим рівнем відповідальності, безпосередньою причиною захворювання можуть стати професійні стреси, а не самі по собі властивості характеру. Більш того, психоаналітичне дослідження може виявити той самий емоційний конфлікт під покривом зовні зовсім різних типів особистості, і саме цей конфлікт, з погляду Александера, буде визначати хвороба, до якої найбільш схильний індивід: наприклад, "характерний емоційний паттерн астматика можна виявити в облич із зовсім протилежними типами особистості, що захищають себе від страху відділення за допомогою різних емоційних механізмів". Таким чином, завдяки опорі на психоаналітичний метод Александер не зупиняється на обговоренні статистичних кореляцій між зовнішніми показниками психічного і соматичного функціонування, що мають дуже обмежену цінність у відношенні основної задачі - лікування хворого, і йде значно далі, намагаючись - хоча і не завжди успішно - виявити глибинні механізми патології.

Сторінки: 1 2 3 4 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved