Все про медицину

Роділи


Підприємці мають право без обмежень приймати рішення і здійснювати самостійно будь-яку діяльність, що не суперечить чинному законодавству. У цьому зв’язку закон України “Про підприємництво” передбачає два способи здійснення підприємницької діяльності: явочно-нормативний і дозвільний.

При явочно-нормативному порядку ініціатива походить від підприємця. Ніякого спеціального дозволу для здійснення зазначеної діяльності не потрібно, тому що відповідні умови сформульовані в законі.

При дозвільному порядку ініціатива також походить від підприємця. Проте для здійснення цієї діяльності необхідно отримати дозвіл (ліцензію), котрий видається правомочним органом. У законі України “Про підприємництво” наведений перелік видів підприємницької діяльності, здійснення яких можливо лише при наявності ліцензії. В їх числі - виготовлення і реалізація лікарських засобів, за вийнятком наркотичних, що підлягають виготовленню, зберіганню і реалізації лише державними аптечними підприємствами.

- Ліцензії на роздрібну реалізацію лікарських засобів видаються Міністерством охорони здоровя України відповідно до заяви суб’єкта підприємницької діяльності.

Ліцензії на виготовлення і оптову реалізацію медикаментів видає Державний комітет України з медичної та мікробіологічної промисловості.

Час дії ліцензії – до 3-х років. Відмова у видачі ліцензії або ухилення від її видачі можуть бути оскаржені в судовому порідку.

З іншого боку, при порушенні підприємцем правил і вимог формацевтичної діяльності, орган, який видав ліцензію може припинити зазначену діяльність на певний термін для усунення допущених правопорушень. При повторному або грубому порушенні правил підприємницької діяльності ліцензія може бути анульована за рішенням органу, який її видав.

Найважливішим механізомом регулювання підприємницької діяльності за ринкових умов є конкуренція. Конкуренція являє собою економічне суперництво відокремлених товаровиробників за частку ринку і прибутку, отримання замовлень, досягнення зиску. При цьому вона ефективно обмежує можливість кожного з підприємців впливати на загальні умови обсягу товарів на ринку і стимулює виробнитцтво тих товарів, які потрібні споживачеві. Розвиток вільної конкуренції серед підприємців заохочується шляхом надання їм замовлень на конкурентних засадах з укладанням контрактів.

Сторінки: 1 2 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved