Все про медицину

Роділи


Аптека завжди поєднювала комерційну діяльність з соціальними функціями. Сьогодні в Україні частіше комерційна діяльність аптеки виходить на перший план. Процес життєдіяльності кожної організації пов’язаний з процесом безперервних змін і розвитку.

Організація може існувати і реалізувати завдання. які стоять перед нею в тому випадку, якщо її зміни адекватні змінам і вимогам існуючого економічного середовища ринкових відносин. Об’єктивним показником організованого розвитку і успішної діяльності являється прибуток і рентабельність підприємства. З кожним роком на Україні відкривається все більше і більше приватних аптек.

Виділяється декілька закономірних етапів конструктивного розвитку їх, при умові, що об’єктивними показниками розвитку виступають рентабельність і прибуток.

1 етап – етап становлення (первинного накопичення капіталу). Характерною особливістю цієї стадії являється відсутність законів і традицій як в середині організації, так і в її поводженні на ринку. Фінансові показники діяльності відсутні. Фактор економічного ризику має високі показники. Результатами діяльності персоналу не фіксуються, відсутні норми контролю і оцінки діяльності підлеглих. Персонал виконує паралельні завдання. Керівник (він, як правило, і власник) особисто приймає участь в реалізації виробничих завдань і в неформальних міроприємствах організації.

Процес прийняття рішень характеризується інтуїтивністю і високою оперативністю, так як процеси внутрішньо організаційних комунікацій прискорені і існує особистий зв’язок між структурними одиницями поставник – підприємець (керівник – клієнт (споживач). Основний успіх організації полягає в командній роботі, орієнтованій на лідерських якостях керівника, а основним мотивуючим фактором являється ентузіазм.

2 етап – етап стабільної діяльності (диференціації).

Дана стадія розвитку характеризується оприділенням направленості діяльності, формуванням чіткої позиції організації на ринку. Організація потребує стандартизації всередині організаційних процесів (оприділення організаційної мети, планування, механізмів звітності, правил і норм поведінки персоналу). На цьому етапі формується корпоративна культура, яка відтворює філософію і стратегічні завдання організації.

На цій стадії відбуваються зміни у відношенні влади (офіційного статуса і особистих відносин в порівнянні з первинною стадією розвитку організації.

Внутрішньо організаційний процес прийняття рішень описується за допомогою формули:

Аргументи – статус = рішення.

Виникає об’єктивна необхідність оцінки діяльності працівників, яка пов’язана з ростом чисельності працівників організації, розширення комунікативного поля трансляції корпоративних цілей.

Виникає потреба в утворенні відділу по роботі з персоналом, в зв’язку з необхідністю розробки довгострокових програм розвитку персоналу, так як основним мотивуючим фактором успішної діяльності виступає як адекватна система оплати праці, яка сон вона на чітких критеріях оцінки діяльності, так і потреби керівництва – досягнення високого соціюючого статуса в середині організації.

На цьому етапі зростає вплив організації на персонал. Імідж організації конкурентоздатність, можливість навчання, кар’єрний розвиток – фактори, які попереджують текучість кадрів і забезпечують інформацію безпечної діяльності.

3 – етап – інтеграційний.

Основним показником розвитку організації на цій стадії являється “синдром стабільної діяльності компанії”.

Основною небезпекою цього етапі розвитку являється можливість з розширенням штату працівників, розвинутою інфраструктурою організації, формалізацію механізмів оцінки результатів праці і звітності.

Основним методом, який на даній стадії з метою зниження дії деструктивних факторів максимального росту, являється реорганізація діяльності.

Сторінки: 1 2 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved