Все про медицину

Роділи


Згідно інформації, яка надійшла до ДФЦ МОЗ України, на лікуванні в зв'язку з підозрою про причинно-спадковий зв'язок між сенсорноневральними порушеннями слуху та застосуванням гентаміцину в Інституті оториноларингології АМН України знаходилось 67 дітей у віці від 1-го до 13 років.

Істотно, що спонтанні повідомлення, які надійшли до ДФЦ МОЗ України, не відбивають реальну ситуацію щодо безпечного застосування препаратів гентаміцину. Але ми вважаємо, що наведені вище дані є об'єктивним підгрунтям, щоб звернути увагу медичної громадскості на реальні проблеми, які існують, та необхідність постійно підтримувати високий рівень пильності з боку лікарів при застосуванні гентаміцину в медичній практиці.

Література

1. Кукес В.Г. Клиническая фармакология.- ГЭОТАР Медицина, Москва, 2000. -528 с.

2. Лазарева Д.Н., Плечев В.В. Взаимодействие антибиотиков между собой и с другими лекарственными препаратами. -Уфа: БГМУ НПО "Башбиомед", 1997. -64 с.

3. Медведь В.И., Викторов А.П., Левицкий Е.Л. Тератогенное действие лекарств // Фармакологічний вісник —2000. –№4. -С. 23-34.

4. Медведь В.И., Викторов А.П., Тутченко Л.И. Медикаментозная терапия и лактация // Лікування та діагностика —2001. –№2. -С. 54-69.

5. Побочное действие лекарственных средств: пер. с англ./ под ред. М.Н.Г.Дюкса. -М.: Медицина, 1983. -560 с.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved