Все про медицину

Роділи


Плазма крові є достаньо складним біологічним середовищем. Вона знаходиться в тісному зв'язку з тканинною рідиною організму. В склад плазми входять вода (90-2%) і сухий залишок. Сухий залишок складається із органічних і неорганічних речовин. До органічних речовин плазми крові відносять:

1) білки плазми альбуміни ( 4,5%), глобуліни (2-3,5%, фібриноген (0,2-0,4%). Загальна кількість білка в плазмі 7-8%;

2) необілковані азотутимуючі з’єднання (амунокислоти, поліпептиди, сечовина, сечова кислота, креатин, креатинин, аміак). Загальна кількість необілкового азоту в плазмі складає 11-15 линоль/л (30-40 мг%).

3) безазотисті органічні речовини: глюкоза – 4,4-6,65 ммоль/л, нейтральні жири, ліпіди.

4) ферменти і проферменти: деякі з них беруть участь в процесах згортання крові і фібриноліза. В плазмі є також ферменти, які розчиняють глікоген, жири, білки.

Неорганічні р-ни плазми крові складають 1% від її складу. До цих речовин відносяться в переважній більшості катіони - і аніони .

Із тканин організму в процесі його життєдіяльності в кров поступає велика кількість продуктів обміну, біологічно-активні речовини, гормони, із кишечника всмоктуються поживні речовини, вітаміни і т.д. Однак, склад плазми суттєво не змінюється. Стабільність складу плазми забезпечується регулярними механізмами, які мають вплив на діяльність окремих органів і систем організму, відновлюючих склад і якості його середовища.

Гемоліз і його види.

Гемолізом називають руйнування еритроцитів з виходом гемоглобіну в навколишнє еритроцитне середовище. Гемоліз може спостерігатися як в судинному руслі, так і поза організмом. Поза організмом гемоліз може бути викликаний гіпотонічними розчинами. Цей вид гемолізу називають осмотичним. Різке етругиування (потрясіння) крові або її змішування приводять до розрушення (розкладу) оболонки еритроцитів – механічний гемоліз. Деякі хім. Р-ни викликають згортання (денатурцію) білків і порушення цілісності оболонки е-тів, що супроводжується виходом із них гемоглобіну – хімічний гемоліз. Зміна оболонки еритроцитів з послідуючим виходом із них гемоглобіну спостерігається також під впливом фізичних факторів. Зокрема, при дії високих т-р проходить згортання білків. Заморожування крові супроводжується руйнуванням еритроцитів.

В організмі постійно в невеликих кількостях проходить гемоліз при відмиранні старих е-тів.

В нормі він проходить тільки в печінці, селезінці, червоному кістковому мозку. Гемоглобін “поглинається” клітинами вказаних органів і в плазмі циркулюючої крові (гемглобінемія) і виділення його з сечою (гемоглобінурія). Це с-ться н-д при укусі ядовитих змій, скорпіонів, багаточисельних укусах бджіл, при малярії, при переливанні несовмісної в груповому відношенні крові.

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved