Все про медицину

Роділи


Результати дисертаційної роботи опубліковані у 4 статтях у вітчизняних фахових виданнях, визначених ВАК України та 4 тезах доповідей на з‘їздах та конференціях.

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved