Все про медицину

Роділи


У 56,5 + 5,2 % хворих провокуючим фактором було підвищення артеріального тиску в стресових ситуаціях (нервово-емоційне та фізичне перенапруження), що є статистично достовірним, порівняно із групою контролю – р<0,05. Певна статистична тенденція присутня і щодо таких провокуючих факторів, як оперативні втручання на щитоподібній залозі, внутрішніх органах (3,3+1,9%) та променева терапія (2,2+1,5%), що, безперечно, можна розглядати як стресові фактори. У 4 хворих (4,4+2,1%) порушення кровообігу в аденомі відбулися на фоні терапії великими дозами бромкриптину, що має велике значення для спостереження та консервативного лікування аденом гіпофіза.

Основні клінічні симптоми аденом гіпофіза з інсультоподібним перебігом представлені в табл.2.

Таблиця 2

Частота основних клініко-неврологічних проявів аденом гіпофіза з інсультоподібним перебігом та їхній розподіл по клінічних підгрупах

Симптоми

Кількість випадків у підгрупі з гострим перебігом захворювання, n=52

Кількість випадків y підгрупі з підгострим перебігом захворювання, n=40

Всьо-го ви-пад-ків

Частота сим-птому

у %

(M + m)

Абс.

%

Абс.

%

Порушення свідомості:

23

44,2+6,9

0

0

23

25,0+4,5

-Приглушення

15

28,9+6,3

0

0

15

16,3+3,9

-Сопор

6

11,5+4,4

0

0

6

6,5+2,6

-Кома

2

3,8+2,7

0

0

2

2,1+1,5

Інтенсивний головний біль

52

100

38

95,0+3,4

90

97,8+1,5

Нудота, блювання

50

96,2+2,7

14

35,0+7,5

64

69,6+4,8

Менінгеальний с-м

12

23,1+5,8

1

2,5+2,5

13

14,1+3,6

Окорухові розлади

15

28,8+6,3

18

45,0+7,9

33

35,9+5,0

Раптова поява або посилення зорових порушень, що вже існували

48

92,3+3,4

19

47,5+7,9

67

72,8+4,6

Порушення полів зору

43

82,7+5,2

11

27,5+7,1

54

58,6+5,1

Гіпертермія та інші діенцефальні розлади

5

9,6+4,1

1

2,5+2,5

6

6,5+2,6

Судоми

2

3,8+2,7

0

0

2

2,2+1,5

Ознаки гормональної недостатності (слабкість, блідість та сухість шкіри, лабільність артеріального тиску зі схильністю до гіпотонії, тощо)

27

51,9+6,9

14

35,0+7,5

41

44,6+5,2

Сторінки: 1 2 3 4 5 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved