Все про медицину

Роділи


ПЛАН

1.Аптечний склад, як організація охорони здоров’я.

а)завдання аптечного складу;

б)вимоги до аптечного складу;

в)відділи аптечного складу.

2.Порядок зберігання товару на складі.

а)правила зберігання товару на стелажах;

б)правила зберігання отруйних і сильнодіючих речовин.

3.Контроль терміну придатності товару.

а)препарати, для яких встановити точні терміни придатності;

б)правила зберігання лікарських засобів на складі і контроль їх терміну придатності;

в)правила зберігання ПРС на складі.

Аптечний склад є організацією охорони здоров’я, яка постачає медикаменти та інші медичні вироби аптечним установам, ЛПЗ, та іншим установам. Аптечний склад організує дратовку товарів в аптечну мережу. Аптечний склад виконую певні завдання: прийом всіх медичних товарів від постачальників; проводить зберігання товарів рідно їх фізико-хімічних властивостей, забезпечення схоронності товаро-матеріальних цінностей та інші.

Аптечний склад з усіма додатковими службами повинен знаходитись на ізольованій території, як правило, в обласному центрі, щоб мати постачання і торгівлі аптекоуправління. Аптечний склад повинен мати добрі під’їздні шляхи, а також майданчики для погрузки і розгрузки товарів, підвальні приміщення.

Для зберігання товару на складах організовуються відповідні оперативні відділи. Керуючий відділами завідуючі, призначені керівником складу з числа осіб, які мають середню або вищу фармацевтичну освіту. В обов’язки завідуючого входить забезпечення правильного зберігання товару у відповідності з встановленими правилами і своєчасна перевірки якості наявних у відділ товарів; участь у прийомі поступаючи на склад товарів, забезпеченні у відділі належних санітарно-гігієнічних умов, організація чіткого і своєчасного виконання заповнень і оформлення відповідної документації та інші обов’язки. Завідуючий відділом несе матеріальну відповідальність за наявні у відділі товари та інше майно. Аптечний склад може мати наступні відділи:

1) приймальний відділ;

2) відділ хімічних товарів;

3) голенових препаратів;

4) перев’язувальний матеріал;

5) лікарські засоби;

6) допоміжний матеріал;

7) медичні інструменти та обладнання.

8) предмети санітарії, гігієни та догляду за хворими та інші.

При складах можуть бути відділ замовлень, транспортно-експедиційний відділ та інші відділи, в залежності від категорії складу та місцевих умов. Відділи аптечного складу забезпечують отримання і зберігання товару виконування замовлень і облік руху товарів, товари повинні зберігатись на складах в строгій послідовності за найменуваннями, серіями, терміном придатності. На кожне найменування повинна вестись стелажна карточка наступного зразка:

Стелажна карточка:

найменування

серія

придатний до

Кількість

Така карточка дозволяє контролювати своєчасну реалізацію препаратів за серіями: термінами придатності. Крім того для препаратів з обмеженим терміном придатності рекомендовано вести в відділах спеціальний обліковий журнал в якому відображаються наступні дані: найменування препарату, номер прийомного акту, дата поступлення, номер серії, кількість препарату, який поступився, залишок цього препарату за 3 місяці до закінченні терміну придатності і розхід його на кожний залишившихся 3-х місяців. В журналі повинні враховуватись препарати з терміном придатності до 2 років. Якщо препарат підлягав пере контролю, то в журналі робиться запис з вказівкою норма аналізу з продовження терміну придатності.

Сторінки: 1 2 3 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved