Гомеопатія в геріатрії - Альтернативна медицина - Статті - Web-of-Med
Все про медицину

Роділи


Україна - країна демографічних парадоксів. Хоча тривалість життя у нас істотно нижче, ніж в інших економічно розвинених країнах, Росія відноситься до регіонів з найбільш старим населенням. За останнє десятиріччя кількість людей пенсійного віку у нас виросло на 2,3 млн (8%). На тисячу працездатних жителів доводиться в середньому 356 пенсіонерів, а в сільській місцевості - 436. Аналіз особливостей фармакотерапії мультиорганної патології у осіб старшого і літнього віку вимагає підбору індивідуальних схем лікування, що включають комплексне застосування гомеопатичних та алопатичних препаратів. 

У зв'язку зі збільшенням тривалості життя населення проблеми ефективного лікування людей старшого і літнього віку стають все більш актуальними. Багато видів патології у людей старшого віку набувають розмір епідемії і надзвичайно погано піддаються лікуванню. У першу чергу, це судинні та онкологічні захворювання, гормональні порушення, остеопороз. Особливістю фармакотерапії людей похилого віку є необхідність складання індивідуально підібраних схем лікування, що викликано більшою частотою та важкістю прояви можливих побічних реакцій (ефектів) від вживаних фармакотерапевтичних коштів навіть при лікуванні банальної застуди. Мультиорганної патологія пацієнтів геронтологічного профілю виключає можливість вузькоспеціалізованого підходу до лікування. За даними академіка С.Б. Середеніна, виникнення побічних ефектів ліків залежить від індивідуальних особливостей гомеостазу пацієнта і зумовлене ступенем ферментопатії клітини. Особливо гетерогенна людська популяція по антиоксидантного захисту, препарати антиоксиданти можуть викликати у окремого пацієнта замість очікуваного захисного ефекту прооксидантно дію, що особливо актуально для геронтологічних хворих.

При старінні основними змінами, що відбуваються в організмі, є зниження активності біотрансформації речовин (зниження функціональної активності клітини, органів), зниження швидкості виведення лікарських речовин з організму. Лікування людей старшого та похилого віку має бути комплексним і об'єктивно контрольованим. Фонове органотропное гомеопатичне вплив підсилює ефективність інших методів лікування і дозволяє знизити дози лікарських препаратів при комбінованому лікуванні хворого.

Досвід роботи з пацієнтами геронтологічного профілю показав, що при нейрофізіологічної підході до лікування можна істотно підвищити ефективність проведеної комплексної терапії, знизити дози фармкотерапевтіческіх коштів і запобігти розвитку побічних ефектів лікування та ускладнень.

Ефективність та пріоритетність гомеопатичного лікування хворого в сучасних умовах багато в чому пояснюється і шкідливим впливом екологічної обстановки та агресивної соціального середовища на активність імунних процесів у живих організмів. Зниження активності імунних функцій у людини веде до зміни клінічної картини захворювань, домінуванням безсимптомних форм хвороб і первинно хронічного перебігу будь-якої патології. У цих умовах методи академічної медицини часто стають неефективними, надаючи в багатьох випадках ще більш сильним імунодепресивним ефект на організм хворого. Гомеопатичні ліки діють на життєву силу організму, збуджуючи її та коррегіруя активність імунної системи. Таким чином, в даний час пріоритетність гомеопатичного лікування часто диктується об'єктивними умовами навколишнього середовища і зниженням імунних можливостей організму хворого.

Це, безумовно, не означає, що потрібно зовсім відмовитися від використання інших методів лікування, крім гомеопатичного. Навпаки, грамотне поєднання засобів і методів академічної медицини з гомеопатичним впливом на хворого дозволяє домогтися швидкого та вираженого ефекту при лікуванні патології практично будь-яких нозологічних груп захворювань; значно знизити дози фармакотерапевтичних засобів синтетичного походження, зменшити їх токсичну дію на організм хворого і істотно пролонгувати їх лікувальний ефект .

Особливе місце в геронтологічної практиці при комплексній терапії різних нозологічних форм захворювань в силу їх клінічної ефективності в комбінації з іншими методами лікування, відсутність протипоказань до їх застосування у людей старшого віку та доступності за ціною можуть зайняти гомеопатичні комплексні лікарські засобів (ГКЛС). З одного боку, приготовані за законами гомеопатії ГКЛС діють на життєву силу організму, збуджуючи її активність, з іншого - вони мають показання, дози та принципи застосування, прийняті в академічній медицині, що є перехідним, які адаптують моментом не тільки для лікаря, але й для хворого, часто не готового відразу перейти на альтернативні методи лікування з ідеологічних причин.

Як показує досвід роботи лікарів, гомеопатичний метод лікування дає найбільш виражений лікувальний ефект. Наприклад, на початку лікування хворого необхідно підсилити його адаптивні можливості, зміцнити функцію імунної системи, підвищити функціональну активність видільних органів і прояснити симптоми хвороби - пріоритет віддається гомеопатичним лікарських засобів (ГЛЗ).

Гомеопатичне лікування, проведене на початку комплексного впливу на хворого, залишає певний фон в організмі, на якому інші засоби й методи академічної медицини будуть діяти значно активніше і в менших дозах у порівнянні з загальноприйнятими. Тому застосування фармакотерапевтичної лікування на фоні використання ГЛЗ і ГКЛС повинно проводитися в щадить формі, мінімальними дозами, короткими курсами і припинятися, як тільки стан хворого поліпшується. В іншому випадку (при використанні великої кількості негомеопатіческіх ліків, фармакотерапевтичних засобів) можна звести до нуля імуностимулюючий ефект попереднього гомеопатичного лікування. При проведенні протизапальної, спазмолітичний або знеболюючого фармакотерапевтичної лікування пріоритет віддається засобам природного походження і фітозасобів, хоча при необхідності можуть бути використані й інші лікарські речовини.

На етапі реабілітації хворого гомеопатичні ліки не мають собі рівних, що пояснюється механізмом їх дії на імунну систему, про який ми вже говорили. На цьому етапі лікування можуть бути використані ГЛЗ як у класичному (уніцістском) варіанті, так і ГКЛС, але необхідно пам'ятати, що нове призначення ГЛЗ може дати наступне гомеопатичне загострення, яке вимагатиме грамотної корекції та відповідних етапних дій від лікаря. Таким чином, стає зрозумілим, що процес лікування сучасного хворого носить перманентний характер, вимагає клінічної грамотності та високого професіоналізму від лікуючого лікаря, наступності та взаєморозуміння у лікарів суміжних спеціальностей, стратегічного підходу до лікування патології. Саме тому у показах і рекомендаціях до більшості ГКЛС є фраза про те, що препарат рекомендується для застосування в комплексі з іншими лікарськими засобами та методами лікування.

Таким чином, необхідність впровадження ГКЛС в сучасну медичну практику очевидна. Проте їх використання має ряд особливостей і вимагає пояснень. Так, спроби деяких фірм-виробників максимально врахувати можливі особливості перебігу патологічного процесу шляхом включення до ГКЛС всіх відомих ліків, що застосовуються для лікування певної патології, на наш погляд, невиправдані і недоцільні. Досвід роботи лікарів-гомеопатів показує, що якщо в комплекс входить більше 10 інгредієнтів ГЛЗ, то дія його в організмі хворого стає непередбачуваним і часто дає ускладнення в процесі лікування. У зв'язку з цим перше, що варто враховувати при використанні гомеопатичних комплексів, - кількісний склад. Чим менше складових ліків у комплексі, тим ширше показання для його використання, тим менше складнощів в роботі з ним. Гомеопатичні розведення засобів, що входять до складу ГКЛС, у свою чергу, визначають показання та обмеження до застосування препарату. Чим нижче розведення вихідних речовин, тим ширше показання і менше обмежень для застосування препарату. Навіть при розвитку вираженого гомеопатичного загострення - а загострення при застосуванні низьких розведень ГЛЗ може розвинутися дуже швидко - воно буде носити локальний (місцевий) характер, і тривалість його буде незначною.

Таким чином, методом вибору для корекції імунітету і регуляції гомеостазу геріатричних пацієнтів є система нейрофізіологічного, гомеопатичного комплексного впливу, що дозволяє підібрати пацієнтові збалансований комплекс гомеопатичних препаратів, що надає оптимально виражений оздоровчий ефект на геріатричного хворого. Нейрофізіологічний підхід при лікуванні пацієнтів геріатричного профілю виявився ефективним при лікуванні найрізноманітнішої патології (атеросклеротичні ураження, гіпертонічна хвороба, ішемічна хвороба серця, захворювання печінки, нирок, хвороби суглобів, остеопороз, ендокринні порушення і т.д.). Необхідно відзначити, що на лікування до гомеопата потрапляють найчастіше пацієнти після безуспішної терапії, проведеної фахівцями академічної медицини різного профілю, тобто найважчі і часто безперспективні хворі з майже виснаженими компенсаторними можливостями організму. І тим не менше часто нам вдається допомогти і таким хворим. 

Дивітся також:

БЕРОККА ® (BEROCCA ®)
Виробник: Bayer СКЛАД І ФОРМА ВИПУСКУ: БЕРОККА ® ПЛЮС табл. п / полон. оболонкою, № 30 46,73 грн. табл. п / полон. оболонкою, № 60, № 100  Тіамін 15 мг  Рибофлавін 15 ...

Ендометріоз: симптоми, діагностика та лікування
Кожен третій випадок жіночого безпліддя пов'язаний з ендометріозом статевих органів. Розповісти про це захворювання ми попросили Віру Петрівну Сметнік, доктора медичних наук, професора, керівника відд ...

Алкоголізм
Алкоголізм - захворювання, обумовлене систематичним вживанням спиртних напоїв; проявляється постійною потребою в сп'янінні, розладом психічної діяльності, соматичними і неврологічними порушеннями, пад ...

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved