Все про медицину

Роділи


Втрата еластичності, запальні, фіброзні зміни легеневої тканини, бронхоспазм приводить до порушення дифузії газів через альвеолярно капілярні мембрани з розвитком артеріальної гіпоксемії і гіперкомії. Зі сторони легеневих судин проходять зміни трьох типів:

1. розвиток легеневої гіпертонії в наслідок спазму судин малого кола кровообігу.

2. виникнення атеросклерозу гілок легеневої артерії.

3. запустівання легеневих капілярів в зв’язку з омертвінням між альвеолярних перегородок.

Арт. гіпоксемія приводить до розвитку ряду компенсаторних реакцій: повишення рівня гемоглобіну, еритроцитозу з одночасним підвищенням об’єму циркулюючої крові, її в’язкості, щ є додатковою нагрузкою на провий шлуночок при розвитку легеневої гіпертензії служать причиною виникнення легеневого серця.

Патологічна анатомія. Легені при емфіземі легень Об’ємисті, м’які консистенці переважно не подаються при вскритті гр ки. На поверхні легень часто знаходять міхурці із спавшихся альвеол, які при розриві можуть бути причиною спонтанного пневмотораксу.

Нерідко відмічаються явища хронічного бронхіту. Стінка гілок легеневої артреїі потовщується виявляється картина дифузного облітеруючого ендотерліту. Просвіт капілярної сітки звичайно різко зменшується.

Клінічна картина. При емфіземі легень клінічна картина визначається наявністю. І вираженням дихальної недостатності. Виділяють емфізему легень без проявів дихальної недостатності критерієм, якої є степінь гіпоксемії. При зменшеній гіпоксемії відмічається ціаноз, насичення гемонеобіну кислородом 60-80%. РО2 артеріальної крові 30-50 мм. рт. ст.

Найбільш раннім і ростійним симптомом легеневої недостатності є задишка. В залежності від вираження задишки виділяються 3 степені дихальної недостатності:

І – задишка при фізичному навантаження

ІІ – задишка при незначному фізичному навантаженні

ІІІ – задишка в спокої

Основною скаргою хворих при першій степені є задишка при фізичному навантаження, яку звичайно хворий недооцінює. Зниження працездатності.

Об’єктивно відмічається бочкоподібна, збільшена в предньозадньому розмірі грудна клітка, реберний кут тупий, надключичні ямки розширені, ребра ідуть горизонтально, міжребір’я розширені. При аускультації дихання ослаблене видих подовжений, при наявності бронхіту прослуховуються сухі і вологі хрипи. Тони серця приглушені. Може вислуховуватися акцент ІІ тону на легеневій артерії. Печінка виступає із підребір’я за рахунок опущення нижньої границі легень .

При рентгенологічному дослідженні відмічається підвищена прозорість легень, розирення міжреберних проміжків, посилення рисунку в прикореневій області. Серце займає висяче вертикальне положення, правий шлуночок не збільшений.

Разом склад крові не змінений.

При другій степені дихальної недостатності задишка наступає при незначному фізичному навантаженні, охолодженні, посилюється на фоні пневмонії, гострих респіраторних захворювань, загостренні хронічного бронхіту. У хворих наростає ціаноз, який носить характер “теплого” ціанозу, посилюється при охолодженні, нагрузці. Внаслідок накопичення недоокислених продуктів обміну розвивається дихальний асциноз, проте рН крові залишається в межах норми (комплексуючий дихальний ацидоз).

Третят степінь дихальної недостатності характеризується появою при знаків легеневого серця з розвитком симптомів правошлуночкової недостатності.

Сторінки: 1 2 3 4 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved