Все про медицину

Роділи


Суттєвою частиною цього органа у людини є лабіринт, в якому залягають двоякого роду рецептори. Одні з них (кортієв орган) служать для сприйняття звукових подразнень, другі (так звані ампулярні гребінці і плями мішечків) являють собою пристрої, необхідні для підтримання рівноваги і орієнтування тіла в просторі.

СЛУХОВИЙ АНАЛІЗАТОР

Значення слухового аналізатора: сприйнято і аналіз звукових хвиль. Внаслідок цього можливе визначення сили, висоти і тембра звуку, його напрямку, а також ступені віддаленості джерела звуку.

Периферичний відділ слухового аналізатора представлений спіральним (Корнієвим) органом внутрішнього вуха. Слухові рецептори спірального органа сприймають фізичну енергію звукових коливань, які поступають до них від звукоуловлюючого (зовнішньо вухо) і звуках передаючого апарату (середнє вухо).

Нервові імпульси, що утворюються в рецепторах спірального органа, через провідниковий шлях (слуховий нерв) йдуть в скроневу область кори великого мозку – мозковий відділ аналізатора. В мозковому відділі аналізатора нервові імпульси передаються в слухові відчуття.

ВЕСТИБУЛЯРНИЙ АНАЛІЗАТОР

Бере участь в регуляції положення і руху тіла в просторі, в підтриманні рівноваги, а також має відношення до регуляції м’язового тонуса.

Периферичний відділ аналізатора представлений рецепторами, розміщеними в вестибулярному апараті. Вони збуджуються при зміні швидкості обертальних рухів, прямолінійному прискоренні, зміні напрямку сили тяжіння, вібрації. Нервові імпульси, що виникають в вестибулярних рецепторах, поступають по провідниковому шляху – вестибулярному нерву в мозковий відділ аналізатора, який розміщений в передніх відділах скроневої долі кори великого мозку. В результаті збудження нейронів цього відділу кори виникають відчуття, що дають уявлення про положення тіла і окремих його частин в просторі, що сприяють збереженню рівноваги і підтриманню визначеної пози тіла в спокої і при русі.

Присінково-завитковий орган або орган слуху і рівноваги, включають три відділи: зовнішнє вухо, середнє вухо і внутрішнє вухо.

Зовнішнє вухо, середнє вухо і частина внутрішнього вуха, - закрутка (завитковий лабіринт) складають разом орган слуху.

Друга частина внутрішнього вуха – його присінок і пів колові канали (вестибулярний лабіринт) відноситься до органу рівноваги.

Внутрішнє вухо зв’язане з головним мозком з допомогою присінково-завиткового нерва.

Орган слуху служить для сприйняття звуків і передачі інформації про звукові подразнення в мозок.

Орган рівноваги служить для сприйняття положення і руху тіла просторі і передачі про це інформації в мозок, а це необхідно для збереження рівноваги.

ЗОВНІШНЄ ВУХО (AURISEXTERNA)

Складається з вушної раковини і зовнішнього слухового проходу, служить для вловлювання і проведення звукових коливань.

Вушна раковина, яку називають просто вухом, утворена еластичним хрящем, покритий Кірою. Хрящ відсутній тільки в нижній частині раковини дольці вушної раковини, де під шкірою знаходиться шар жирової клітковини. На вушній раковині є виступи, до яких відносять завиток, протизавиток, козелок і протикозелок.

Сторінки: 1 2 3 4 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved