Все про медицину

Роділи


5. Верхня стінка барабанної порожнини, покришкова, відділяє барабанну порожнину від середньої черепної ямки.

6. Нижня стінка, або дно барабанної порожнини, яремна стінка, повернута до основи черепа, це стінка – від яремної ямки.

В барабанній порожнині знаходяться три слухові кісточки: молоточок, ковадельце, стремінце. Вони з’єднані між собою з допомогою суглобів.

ВНУТРІШНЄ ВУХО (AURIS INTERNA)

До середини від середнього вуха розміщується внутрішнє утворення спіралеподібної форми, що по зовнішньому вигляді нагадує завитку (органі слуху), і пів колові канали з двома мішечками (органи рівноваги).

Лабіринт розміщується в піраміді скроневої кістки між барабанною порожниною і внутрішнім слуховим проходом, через який виходить із лабіринта присінково-завитковий нерв.

Розрізнять:

1) кістковий лабіринт;

2) перетинчастий лабіринт, що розміщений в середині першого.

Кістковий лабіринт має складну форму і включає три, з’єднані між собою відділи:

1) завитку;

2) присінок;

3) кісткові пів колові канали.

1.Завитка – (cochlea) передній відділ кісткового лабіринту. В середині завитки є спіральний канал, який утворює два з половиною обороту навколо кісткового стержня завитки.

Кісткова спіральна пластинка і завитковий лабіринт поділяють в спіральному каналі пере лімфатичний простір на два відділи: драбину присіноку і барабанну драбину.

2.Присінок (vestibulum) – середній відділ кісткового лабіринту. Воно розділене на дві заглибини: сферичну і еліптичну.

Сферична заглибина спілкується з кістковим спіральним каналом завитки;

Еліптична заглибина – з кістковими пів коловими каналами.

3.Кісткові пів колові канали – їх є три, складають задній відділ кісткового лабіринту. Вони розміщені в трьох взаємоперпендикулярних площинах.

Перетинчастий лабіринт приблизно повторює форму кісткового лабіринту, має три відділи:

1) звиткова протока;

2) сферичний і еліптичний мішечки;

3) пів колові протоки.

Стінки перетинчастого лабіринту вкриті ендотелієм. В ньому знаходиться рідина – ендолімфа.

1.Завиткова протока – розміщена в середині спірального каналу, повторює його кругові ходи. Має пристінки:

а) зовнішньо-зрощена з стінкою кісткового спірального каналу;

Барабанна стінка завиткової протоки називається спіральною мембраною, на ній знаходиться так званий спіральний органа, що являється звукосприймаючим відділом органа слуху. Спіральний орган має складну мікроскопічну будову. Основними його елементами являються рецепторні клітини, що сприймають звукові зображення. Отже в завитці розміщені чутливі слухові клітини. Ці клітини наливаються волосковими. В склад спірального органа входять також опорні клітини, що лежать між волосковими клітинами.

В Міжнародній анатомічній номенклатурі відділ перетинчастого лабіринту, розміщений в завитці кісткового лабіринту називається завитковим лабіринтом. Він включає не тільки завиткову протоку із спіральним органом, але і драбину присінка і барабанну драбину.

2.Сферичний і еліптичний мішечки знаходяться в кістковому присінку, в одноміменних заглибинах і доповненні ендолімфою.

Сторінки: 1 2 3 4 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved