Все про медицину

Роділи


Багаторічна трав'яниста рослина з родини валеріанових (Valerіаnасеае). Вид (V. officinalis) так званий збірний. Систематики поділяють його на кілька видів і різновидностей. У нас зустріча­ються: валеріана вузьколиста (V. angustifolia Tausch.), що росте на гірських схилах і скелях; валеріана болотна (V. palustris Kr.), ЩО росте на болотах; валеріана висока (V. excelsa Poiret), що росте на берегах річок, вологих місцях, тінистих скелях. Всі ці види відрізняються за кількістю листків, за опушенням і кореневою системою. Всі вони лікарські.

Валеріана лікарська — висока (60—150 см) рослина. Стебло зви­чайно одиничне, пряме, голе або внизу пухнасте. Всі листки дорос­лої рослини непарноперис­ті. Суцвіття — велике, у ви­гляді щитковидного півзон­тика з дрібними рожево-білими пахучими "квітками. Плід — дрібна сім'янка, вго­рі з десятипроменевим пе­ристим чубком. Цвіте в червні—липні.

Росте, як уже зазнача­лось вище, на вологих міс­цях, сирих луках, по болотах, в заплавах річок, між чагарниками, а також куль­тивується.

Застосування. Валеріана найбільш популярна лікарська рослина. З лікуваль­ною метою використо­вують кореневище з ко­ренями (Rhizoma et radix valerianae). Вони містять 0,5—1,7% ефір­ного масла, яке міс­тить до 20% камфену і пінену; багато алко-голів — борнеол, 9,5% борнилестеру; кислоти — ізовалеріанову, мурашину, оц­тову і масляну, вільну ізовалеріанову, алкалоїди — ва-лерин і хатинін. Останнім часом як основну діючу речовину валеріани відзначають найдений в ній метилпірилкетон (3. Блажек та ін.).

Валеріана дією ряду своїх складових частин заспо­коює нервову систему. Крім того, вона застосовується як збуджуючий засіб при послабленні серцевої діяль­ності, а також при деяких хворобах нервової системи у вигляді капель в ніс.

Настої кореневища з коренями (6—10 г на 200 г во­ди) призначаються по столовій ложці 3 рази на день при серцево-судинних захворюваннях. Цей же настій по столовій ложці 3 рази на день рекомендується як заспо­кійливий засіб, а також при шлунково-кишкових коль­ках.

Збирання. Кращим періодом збирання валеріани вважається осінь (серпень—вересень), коли рослина відцвітає і квітконосні стебла висохнуть.

Підземну частину валеріани викопують всю (корене­вище разом з численними коренями). Викопані корені струшують від землі, звільняють від надземних частин і швидко промивають в холодній воді. Після цього пров'ялюють на вільному повітрі, під накриттям або на го­рищі під залізним дахом, а потім досушують у звичай­них печах при температурі не вище 35—40°.

Сушити і зберігати валеріану треба в місцях, недо­ступних для кішок, які люблять запах коренів і псу­ють їх.

Агротехніка валеріани. Валеріана добре пристосовується до умов середовища, тому росте на різноманітних грунтах, в різних кліма­тичних умовах. Як вологолюбна культура вона витримує грунти з підвищеною вологістю. Найбільш сприятливі для валеріани середні чорноземи, супіщані і легкі суглинисті структурні грунти з достат­ньою кількістю перегною (Г. Н. Котуков, 1964). Добрими поперед­никами є чорний пар, просапні й озимі культури, а також культури по удобрених парах.

Восени проводять оранку на зяб на глибину 25—27 см, а на підзолистих грунтах — на повну глибину орного шару плугом з пе­редплужником. Весною грунт, зораний на зяб, боронують в 2—З сліди, перед сівбою культивують і знову боронують. Для вирощу­вання валеріани розсадою культивація з боронуванням повторюєть­ся в міру потреби.

Під зяблеву оранку вносять 40 т/га гною, що значно збільшує урожай коренів валеріани. Мінеральні добрива з розрахунку 15 кг/га азоту, 45 кг/га фосфору і 45 кг/га калію також підвищують урожай коренів. Якщо валеріана йде по неудобреному попереднику, рекомендується вносити 30—40 т/га перепрілого гною разом з мінераль­ними добривами в кількості: фосфору — 40—50 кг/га, азоту і ка­лію — по 25—30 кг/га.

Сторінки: 1 2 3 4 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved