Все про медицину

Роділи


Великі труднощі виникають під час встановлення діагнозу при защемленні невправимої або частково невправимої грижі у хворих похилого та старечого віку. В такому разі необхідно орієнтуватися на зміни консистенції грижі, наявність симптомів кишкової непрохідності, інтоксикації і т. ін.

Показання до проведення оперативного лікування і оцінка оперативного ризику

Залежно від клінічного перебігу грижі, її розвитку та віку хворого виділяють абсолютні та відносні показання до проведення оперативного лікування.

Абсолютними показаннями є ускладнені форми післяопераційних гриж: розриви грижі, защемлення органів живота у воротах грижі або в одній із камер грижового мішка. Ці показання виникають, коли є велика загроза ускладнень, а утримання від операції в невідкладних умовах небезпечне.

Відносними показаннями до проведення оперативного лікування в плановому порядку є: вправимі, невправимі, багатокамерні, рецидивні, післяопераційні грижі в осіб віком до 79-80 років за умов повноцінної передопераційної підготовки, врахуванні операційного ризику і вибору оптимального обсягу операції.

Протипоказаннями до виконання планової операції вважають: а) обширні та гігантські післяопераційні грижі з ознаками в'ялості в осіб похилого віку; б) наявність супровідних захворювань, серцево-судинної та дихальної недостатності в стадії декомпенсації; в) вагітність.

Небажано оперувати хворих на фоні цирозу печінки з явищами гіпертензії (асцит, спленомегалія, варикоз портокавальних анастомозів), цукрового діабету, який не корегується інсуліном, а також у тих випадках, коли післяопераційні грижі виникають внаслідок паліативних онкологічних операцій. При призначенні операції особам похилого і старечого віку індивідуально враховують не лише їх вік, а і стан здоров'я, наявність супровідних захворювань, хоч і немає остаточних критеріїв в оцінці ступеня ризику в цих хворих.

Таким чином, радикальне лікування показане при малих та середніх розмірах гриж, великих грижах у хворих молодого, середнього та похилого віку, коли грижове випинання вільно зміщується в черевну порожнину і пластика грижового дефекту не супроводжується натягненням тканин.

У тих випадках, коли небезпека одноразового усунення обширної або гігантської грижі дуже велика, хворим старечого віку з низькими функціональними показниками життєвоважливих систем при відсутності будь-яких резервних сил показана паліативна корекція грижі.

Оперативне лікування післяопераційних гриж

Передопераційна підготовка

Обсяг і тривалість передопераційної підготовки планових хворих з післяопераційними грижами залежать від їх віку, величини грижі, ступеня компенсації серцево-судинної та дихальної систем, стану обмінних процесів. Особи молодого віку з післяопераційними грижами малих та середніх розмірів не потребують тривалої передопераційної підготовки.

Основну увагу приділяють обстеженню хворих, зокрема проводять: 1) лабораторне обстеження, дослідження крові й сечі; 2) рентгенологічне обстеження грудної клітки та черевної порожнини; 3) функціональне дослідження серцево-судинної та дихальної систем.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved