Все про медицину

Роділи


Анастомоз після резекції кишки краще накладати "кінець у кінець", а за умов їх значної різниці в діаметрі - "бік у кінець" або "бік в бік". Видаляють і некротично змінену брижу, тому що залишення її може бути причиною перитоніту. Тяжкий стан хворого та перитоніт не є протипоказаннями до проведення резекції нежиттєздатної кишки.

У разі непрохідності, що викликана запальним інфільтратом, вираженим злуковим процесом, необхідно накладати обхідні анастомози.

Вирішальне значення має декомпресія ділянки кишечника, якої досягаються трансназальним шляхом або через гастростому, цекостому, апендикос-тому, введенням у тонку кишку під час операції перфорованих зондів.

Після завершення оперативного втручання черевну порожнину осушують, зрошують розчином антибіотиків і зашивають наглухо.

При наявності показань залишають мікроіригатор для внутрішньочеревного введення антибіотиків у післяопераційний період.

У разі раннього виконання операції, коли морфологічні зміни в кишечнику відсутні або не значні, а об'єм оперативного втручання невеликий, необхідність у дренуванні черевної порожнини відпадає.

Сторінки: 1 2 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved