Все про медицину

Роділи


Рентгенокімографія за передаточною пульсацією дає можливість судити про тонус стінки стравоходу, що важливо для диференційної діагностики з іншими захворюваннями.

Рентгенографія - в'ялий, розширений, наповнений контрастом стравохід із клиноподібним звуженням у ділянці НСС.

2. Фіброгастроскопія виявляє потовщення складок слизової оболонки, гіперемію, ерозії і шляхом взяття матеріалу для гістологічного дослідження виключає наявність новоутворень.

3. Манометрія:

а) відсутність або повне рефлекторне розслаблення НСС при ковтанні;

б) підвищення внутрішньостравохідного тиску, відсутність його зниження при ковтанні.

4. Діагностичні фармакологічні проби застосовують для диференційної діагностики функціональних та органічних порушень прохідності стравоходу:

а) нітрогліцерин, амілнітрит покращують проходження вмісту органа в шлунок за рахунок зниження тонусу м'язової оболонки стравоходу і НСС;

б) ацетилхолін, карбохолін проявляють стимулювальну дію на м'язову оболонку стравоходу і НСС.

При ахалазії кардії обидві проби будуть позитивними а при раку стравоходу і його органічному стенозі - негативними.

5. Езофаскопія показана для виключення інших причин захворювання. Виявляє закриття кардії, яке має форму воронки або розетки.

Диференційну діагностику ахалазії кардії проводять з езофагоспазмом, пептичним езофагітом, виразкою стравоходу, доброякісними та злоякісними виразками органа.

Карциноми або лімфоми в ставохідно-шлунковому сполученні здатні імітувати ахалазію (вторинна ахалазія). Вторинна ахалазія характеризується

значною втратою маси тіла, біднішою симптоматикою і меншим розширенням стравоходу у хворих похилого віку.

Уроджена ахалазія кардії. Для неї характерні недостатність перистальтики стравоходу і відсутність (адекватно акту ковтання) розслаблення НСС, що перебуває в стані гіпертонусу.

Лікування

Лікування ахалазії кардії позитивне до того часу, поки не відновиться нормальна функція НСС.

Консервативне лікування:

1. Нітрати, антихолінергічні речовини, в

-адренергічні антагоністи і блока-тори кальцієвих каналів, простагландини можуть покращити стан.

2. Дилатація за допомогою балонного пневматичного кардіодилататора -основний метод лікування ахалазії кардії, який полягає в насильному розтягуванні звуженої ділянки стравоходу.

Показання - можна проводити в будь-якій стадії захворювання. Позитивний ефект - у 95 % хворих.

Протипоказання - варикозне розширення вен стравоходу, виражений езо-фагіт, захворювання крові, яке супроводжується підвищеною кровоточивістю.

Ускладнення - розрив стравоходу, гостра кровотеча, недостатність кардії з розвитком важкого рефлюкс-езофагіту.

Хірургічне лікування призначають 10-15 % хворих.

Показання - неможливість проведення кардіодилатації, відсутність ефекту від повторних курсів кардіодилатації, розрив стравоходу під час кардіоди-латації, ІІІ-ІУ стадії ахалазії кардії за Б.В. Петровським.

Основне втручання - позаслизова кардіодилатація (операція Геллера) із черевного доступу (мал. 9.7).

Найчастіше в лікуванні ахалазії стравоходу використовують модифіковану міотомію за Геллером, яка полягає у виконанні однократного передньо-

бокового повздовжнього розтину м'язів нижнього стравохідного сфінктера. Важливо при цьому визначити довжину розтину.

Необхідно розітнути достатньо м'язи, щоб зменшити вираження дисфагії та одночасно зберегти функцію нижнього стравохідного сфінктера з метою попередити розвиток ятрогенного шлунково-стравохідного рефлюксу.

Частота виникнення шлунково-стравохідного рефлюксу після міотомії в поєднанні з анти-рефлюксними операціями дозволяє максимально попереджувати розвиток шлунково-страво-Мал. 9.7. Міотомія стравоходу за

хідного рефлюксу. Цей спосіб оперативного Геллером.

лікування найбільш ефективний у хворих на ахалазію кардії III стадії. Але при його застосуванні через деякий час знову виникає дисфагія, як і після повітряної дилатації стравоходу. Проведені останнім часом дослідження показали, що лапароскопічна езофаготомія є менш інва-зивним хірургічним втручанням, а позитивних результатів удається досягти більш ніж у 80 % хворих, але цей метод ще потребує подальшого вивчення.Але при його застосуванні через деякий час знову виникає дисфагія, як і після повітряної дилатації стравоходу. Проведені останнім часом дослідження показали, що лапароскопічна езофаготомія є менш інва-зивним хірургічним втручанням, а позитивних результатів удається досягти більш ніж у 80 % хворих, але цей метод ще потребує подальшого вивчення.

Сторінки: 1 2 3 4 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved