Все про медицину

Роділи


Новий малоінвазивний хірургічний метод лікування невеликих за розміром кістозних форм вузлового зоба полягає в пункції кісти (після верифікації доброякісності шляхом виконання пункційної біопсії, УЗД), аспірації вмісту і наступному введенні у порожнину через ту ж саму пункційну голку препарату ("Полімеру фібрину", біоадгезів або 96° етилового спирту в кількості, що дорівнює 1/4 об'єму видаленої рідини) з локальною компресією місця пункції протягом 25-35 хвилин. Залишкова порожнина кісти ліквідовується за рахунок як адгезії її стінок, так і заміщення тканини кісти сполучнотканинним рубцем, що забезпечує лікувальний ефект. При необхідності маніпуляцію повторюють. У подальшому хворі впродовж 5-7 місяців отримують супресивну дозу Ь-тироксину.

Віддаючи належне новим сучасним підходам до лікування нетоксичного вузлового зоба, необхідно підкреслити, що загальноприйнятим основним методом є хірургічний. Він найбільш ефективний, при його застосуванні в найко-ротший термін досягається структурна та функціональна однорідність здорової тканини щитоподібної залози і виключається можливість подальшого розвитку ракової пухлини. Хірургічний метод лікування показаний більшості хворих з вузловою та змішаною формами зоба незалежно від функціонального стану залози та її розмірів, особливо при великих зобах; при наявності ознак компресії органів шиї, підозрі на рак, вторинному гіпертиреоїдизмі, аберантному та ектопічному зобі (велика вірогідність малігнізації) загруднинної і внутрішньогру-днинної локалізації (стенозування трахеї, серцево-судинні порушення).

Характер і об'єм передопераційної підготовки хворих на нетоксичний та вузловий зоб залежать від виявлених під час обстеження порушень діяльності органів і систем. У хворих із супровідною хронічною серцево-легеневою патологією, при зобі великих розмірів з явищами компресії органів шиї передопераційну підготовку потрібно проводити в умовах стаціонару. Перед операцією хворим на вузловий і багатовузловий зоб обов'язково треба виконати ларингологічне обстеження для визначення рухомості голосових зв'язок.

Операції виконуються під місцевою анестезією або ендотрахеальним наркозом. Методом вибору слід вважати ендотрахеальний наркоз, при якому створюються найбільш сприятливі умови для проведення ретельної ревізії зобнотранс-формованої щитоподібної залози та суміжних просторів шиї і оперативного втручання. Особливо це стосується зоба великих розмірів, малорухомої залози, шийно-загруднинної, загруднинної, ретротрахеальної і ретроезофагеальної локалізації вузлів. Місцеву анестезію у поєднанні з нейролептаналгезією можна застосовувати при вузловому зобі (кісті) невеликих розмірів, типовій шийній локалізації за наявності протипоказань до використання наркозу.

При операціях на щитоподібній залозі найпоширенішим хірургічним доступом є комірцевоподібний розріз за Кохером у нижньому відділі шиї над груднинно-ключичним зчленуванням, який у більшості випадків збігається з проекцією нижньої шийної складки. З косметичних міркувань краще, коли кінці розрізу розташовані симетрично незалежно від того, однобічний чи двобічний вузловий зоб.

Для полегшення мобілізації щитоподібної залози операцію у більшості випадків краще починати з пересічення її перешийка і звільнення від нього передньої стінки трахеї - важливого орієнтира для подальших маніпуляцій хірурга. У будь-якому разі перешийок і пірамідальний відросток підлягають видаленню як небезпечні з огляду на виникнення рецидиву.

Характер і об'єм операції остаточно визначаються після ретельної ревізії щитоподібної залози з урахуванням кількості й локалізації вузлів, особливостей взаємозв'язків залози з навколишніми органами і тканинами, макроскопічної характеристики вузлів. Остання має велике значення у диференційній діагностиці з раком щитоподібної залози. Головними макроскопічними ознаками злоякісної пухлини є зрощення її з навколишніми тканинами, неправильна форма та щільність, відсутність чи незначне вираження капсули на розтині, строкатий, сірий чи сіро-буруватий колір тканини, наявність різного розміру вогнищ деструкції, сферичних кальцифікатів. При невідповідності доопераційного діагнозу макроскопічному вигляду щитоподібної залози і підозрі на рак під час операції необхідно виконати інтраопераційну експрес-біопсію.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved