Все про медицину

Роділи


При всіх доброякісних вузлових формах нетоксичного зоба операція повинна мати органозберігаючий характер, тобто одночасно з вилученням патологічних вогнищ необхідне максимальне збереження макроскопічно здорової тиреоїдної паренхіми. У зв'язку з великою різноманітністю форм, розмірів і варіантів розташування вузлів об'єм операції визначають строго індивідуально. Основними типами операцій при нетоксичному ендемічному і спорадичному зобі є: екстирпація вузла (вузлів) з економною резекцією прилеглої здорової тканини, розширена резекція частки (часток), субтотальна резекція частки, субтотальна резекція щитоподібної залози, гемітиреоїдекто-мія, а також їх комбінації. Резекцію залози виконують субфасціально, що забезпечує мінімальний ризик ушкодження або видалення паращитоподібних залоз і травми гортанних нервів.

У зв'язку з підвищенням в останні роки онкоризику при одновузлових аденоматозних нетоксичних зобах оптимальним об'ємом операції вважають лобектомію (гемітиреоїдектомію), яка зберігає у більшості хворих нормальну функцію щитоподібної залози і водночас є операцією, достатньою з онкологічної точки зору, якщо остаточним гістологічним діагнозом буде високодифе-ренційований тиреоїдний рак. При багатовузлових формах зоба часто виконують субтотальну резекцію залози за методикою М.М. Ковальова, формуючи кукси біля верхніх полюсів часток, де частіше залишається здорова тканина, у деяких випадках - енуклеацію (вилущування вузлів).

При шийно-загруднинній локалізації зоба операцію починають із стандартного розрізу. Після субфасціальної мобілізації розташованої над грудниною частини зобнотрансформованої частки загруднинну частину вузла виводять у рану в більшості випадків без ускладнень. При внутрішньогруднинному зобі, який зустрічається дуже рідко, необхідно використовувати торакальний доступ - повздовжню стернотомію. Коли вузол розташований тільки у перешийку, видаляють перешийок з економною резекцією прилеглих частин часток щитоподібної залози.

У протоколі операції обов'язково зазначають характер оперативного втручання, об'єм залишеної здорової тканини і місце формування кукс часток залози. Після операції з приводу нетоксичного ендемічного та спорадичного зоба для запобігання рецидиву захворювання протягом 6-10 місяців проводять супресивну терапію (Ь-тироксин) з метою пригнічення секреції тиреот-ропіну і зняття тиреотропної стимуляції.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved