Все про медицину

Роділи


При двобічному ураженні молочних залоз, флегмонозних, гангренозних формах лактаційного маститу лактацію припиняють або пригнічують шляхом призначення парлоделу (бромокриптину) по 2,5 мг двічі на добу протягом 7-15 днів (В.Р. Машарова, 1994; Ю.А. Спесивцев, 1995).

Важливими є проведення заходів, спрямованих на попередження або обмеження косметичних дефектів молочної залози, суть яких полягає у фіксації залози після операції, використання коригувальних швів у фазі регенерації ран для адаптації їх країв, а також закриття ран індивідуально підібраними швами (первинними, вторинними - ранніми, пізніми) або методом дермопластики в умовах припиненої чи обмеженої лактації.

У переважної більшості осіб з гострим деструктивним лактаційним маститом (52,1 %) захворювання супроводжується синдромом "системної відповіді на запалення" (ССВЗ), що є ознакою запуску цитокінових механізмів і може спричинити розвиток сепсису, частота якого складає 10-23 %. Сепсис у хворих з деструктивним лактаційним маститом виникає через "каскад" ССВЗ внаслідок імунодепресії та вторинного імунодефіциту і характеризується переважно тяжким перебігом, що пов'язано з його прогресуванням та умовами генералізації інфекції в лактуючій молочній залозі.

Спостерігаються молочні, гнійні нориці, післяопераційні кровотечі, порушення (посилення, зниження або відсутність) лактаційної функції молочної залози, формування косметичних дефектів.

Летальність при гострому лактаційному маститі складає 0,3-1,8 %, основною її причиною є сепсис.

У віддалені строки після перенесеного захворювання мають місце мастопатії (дифузні, вузлові), випадки раку молочної залози (Б.Е. Аронов 1991).

Профілактика гострого лактаційного маститу

включає весь комплекс заходів, спрямованих на виявлення та санацію бактеріоносіїв, ізоляцію та лікування хворих, розрив шляхів передачі інфекції, підвищення загальної опірності організму, створення специфічного імунітету до стафілококової інфекції. Ці заходи необхідно проводити як у жіночій консультації, так і в акушерському стаціонарі.

Рання діагностика початкових (серозних, інфільтративних) форм гострого лактаційного маститу, їх своєчасне та раціональне лікування є ефективним методом профілактики деструктивних форм захворювання.

Сторінки: 1 2 3 4 5 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved