Все про медицину

Роділи


Пряма кишка довжиною 13-20 см починається на рівні ІІ-Ш крижових хребців і закінчується на промежині задньопрохідним отвором. Вона складається з таких відділів: верхнього (черевного) (colon pelvinum) - 3-4 см; підчеревного (ampula rekti) - 7-8 см; промежинного з анальним каналом - 3 см. Є два згини: сагітальний та фронтальний.

Стінка прямої кишки складається із слизового, підслизового, м'язового шарів. Слизова оболонка покрита циліндричним епітелієм з великою кількістю бокалоподібних клітин. Вона має повздовжні складки, які розправляються при розтягуванні, а також утворює кілька поперечних складок (заслінок), що виступають у порожнину кишки, їх буває 6-7, 3 з яких чітко визначаються.

Анальна частина прямої кишки (анальний канал) поділяється на три зони. Слизова оболонка - зона стовпців, покрита одно- та багатошаровим епітеліями. Вона утворює від 5 до 15 постійних, вертикально розміщених паралельно по всьому колу складок, які не розправляються. Це так звані стовпці Морганьї (columnae rektales Morganii). Вони утворюються внутрішнім венозним сплетенням, розташованим у підслизовому шарі. їх висота - від 5 до 15 см. Вільний бік стовпця повернений у порожнину прямої кишки, другий переходить у її стінку. Промежинна зона розміщена нижче попередньої і покрита багатошаровим плоским епітелієм. Тут проходить біла лінія, у ділянці якої слизова оболонка анального каналу переходить у шкіру. Шкіроподібний покрив зони м'який і дуже чутливий, не має волосся та сальних залоз (мал. 12.1).

Шкірна зона - кінцевий відділ анального каналу. Зовнішньою її межею є задньопрохідна шкірна лінія. Шкіра має радіальні складки, потові та сальні залози, волосяні цибулини, дуже чутлива до подразнення.

Між слизовою оболонкою і м'язами прямої кишки розміщений підслизовий шар сполучної тканини, в термінальному відділі якого залягають судин-но-прямокишкові сплетення (верхнє, середнє, нижнє).

М'язова оболонка прямої кишки складається з двох щільно прилеглих один до одного шарів: внутрішнього (циркулярного) та зовнішнього (повздовжнього). Внутрішній шар розміщений рівномірно в тазовому відділі кишки і потовщується до 5-6 мм у верхній частині промежинної частини, створюючи внутрішній сфінктер (m. Sphincter ani internues) висотою 2-3 см. Зовнішній м'язовий шар розташований рівномірно. Зовнішній сфінктер складається із самовільної мускулатури, закладеної під шкірою, та охоплює промежинний відділ кишки (анальний канал) конусоподібною трубкою, яка звужується донизу в бік анального отвору. Висота зовнішнього сфінктера становить 2-2,5 см, товщина - 8-10 мм. Він забезпечує утримання газів та калу. Пряма кишка оточена прямокишковими просторами, заповненими при-ректальною клітковиною, а також тазово-прямокишковим, задньопрямокиш-ковим та сіднично-прямокишковим, на яких нерідко виникають нагнійні процеси (парапроктити).

Man. 12.1. Сагітально-парамедіальний розріз чоловічого таза (схема за Штельцнером): 1 - lin. mucocutanea; 2 - lin. alba; 3 - lin. sinui; 4 - lin. anorectalis; 5 - columnae Morgagni; 6 - cryptae anales; 7 - gl. proctodeales; 8 - gl. perianales; 9 - ampulla recti; 10 - vasae tunicae submucosae; 11 - mulcularis mucosae; 12 - m. sphincter ani int.; 13 - m. corrugator ani; 14 - margo inferior m. sphincter ani int.; 15 -m. corrugator ani; 16 - pars subcutanea m. sphincter ani int.; 17 - pars superlicialis m. sphincter ani int.; 18 - pars profunda m. sphincter ani int.; 19 - pars tendinea m. levator ani; 20 - panniculus adiposus; 21 - fossa ischiiorectalis; 22 - m. corrugator ani; 23 - basis fasciae perine; 24 - m. levator ani; 25 - fascia diaphragmatic pelvis sup.; 26 - fascia diaphragmatic pelvis inf.; 27 - fascia pelvis visceralis (Waldeyer); 28 - lamina externa fascia diaphragmatic pelvis ext.; 29 - pars profund m. sphincter ani ext.; 30 - m. transversus perinei profundus; 31 - m. transversus perinei superficialis; 32 - fascia perinei superficiali; 33 - fascia perinei profunda; 34 - m. bulbocavernosus; 35 - corpe sponginosum penis; 36 -gl. Couper; 37 - m. sphincter urethrae ext.; 38 - urethra; 39 - prostata; 40 - vesicula seminalis; 41 - fasci Denonvilliers; 42 - m. prerectalis; 43 - peritoneum cavum Douglas; 44 - verica urinaria.

Сторінки: 1 2 3 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved