Все про медицину

Роділи


Лікарські помилки - важкий розділ медицини, якого, на жаль, не вдається уникнути жодному практичному лікареві та який не входить у програму навчання вищих медичних освітніх закладів. Ця проблема перебуває в центрі уваги хірургів, про що свідчать хоча б монографії Р. Штиха, М. Маккаса і К. Бацера, С.Л. Лібова, Є.А. Вагнера, а також обговорення її на міжнародних конгресах. Так, однією з проблем, яку розглядали на Першому європейському конгресі дитячих хірургів в Австрії в 1995 році, був аналіз лікарських помилок.

Визначення

Лікарська помилка - це добросовісна омана лікаря, яка підірвала здоров'я хворого, У цьому визначенні важливо підкреслити два моменти. По-перше, йдеться тільки про добросовісні омани лікаря. Халатне ставлення до роботи, поява в стані алкогольного сп'яніння тощо належать до лікарських злочинів, які підлягають судовому розгляду. По-друге, помилка не обов'язково призводить до виникнення певних ускладнень. Наприклад, хворому встановлено діагноз "гострий апендицит", під час операції відзначено, що червоподібний відросток не змінений, але виявлено запалений дивертикул Меккеля, який і було видалено. Пацієнт не постраждав, усе виконано правильно, але помилка є.

Класифікація лікарських помилок:

1. Діагностичні помилки — помилки в розпізнаванні захворювань і їх ускладнень (помилковий діагноз захворювання чи ускладнення). Це - найбільш численна група помилок.

2. Лікувально-тактичні помилки, як правило, є наслідком діагностичних прорахунків. Але трапляються випадки, коли діагноз встановлено правильно, але лікувальну тактику вибрано неправильно.

3. Технічні помилки — помилки у проведенні діагностичних і лікувальних процедур, маніпуляцій, методиках операцій.

4. Організаційні помилки — помилки в організації надання тих чи інших видів медичної допомоги, створенні необхідних умов функціонування тієї чи іншої служби.

5. Деонтологічні помилки — помилки в поведінці лікаря, його спілкуванні з хворими та їх родичами, колегами, медичними сестрами, санітарками.

6. Помилки в заповненні медичної документації трапляються досить часто, особливо серед хірургів. Незрозумілі записи операцій, післяопераційного періоду, виписки при направленні хворого в інший медичний заклад утруднюють розуміння того, що відбувалося з хворим.

Причини лікарських помилок (за І.В. Давидовським)

Усі причини лікарських помилок можна поділити на дві групи:

1) Об'єктивні — причини, що існують незалежно від людської діяльності, тобто ті, вплинути на які ми не можемо.

2) Суб'єктивні — причини, безпосередньо пов'язані з особистістю лікаря, особливостями його діяльності, тобто ті, на які ми можемо і повинні вплинути.

Об'єктивні причини звичайно створюють фон, а реалізується помилка, як правило, у зв'язку із суб'єктивними причинами, що відкриває реальні можливості для зменшення кількості лікарських помилок. Один із шляхів - аналіз лікарських помилок, які вимагають дотримання певних правил.

Об'єктивні причини.

1) Відносність, неконкретність медичних знань. Медицина не є точною наукою. Постулати й діагностичні програми, викладені в керівництвах, монографіях, стосуються найбільш частих варіантів клінічних проявів, але нерідко біля ліжка пацієнта лікар помічає абсолютно несподіваний перебіг патологічного процесу і незвичайні реакції організму хворого. Наведемо приклад. У шестирічної дівчинки, яка перебувала на плановому обстеженні в клініці з приводу лівосторонньої діафрагмальної грижі, вночі з'явився загруднинний стискаючий біль (клініка стенокардії, підтверджена характерними змінами ЕКГ). Викликаний досвідчений хірург встановив фантастичний діагноз "гострий апендицит" у діафрагмальній грижі. При лівосторонній торакотомії було виявлено ковзну діафрагмальну грижу. Сліпа кишка розташовувалась у плевральній порожнині. Червоподібний відросток був флегмонозно змінений, припаяний до перикарда, який на прилеглій ділянці був інфільтрований, запалений. Мабуть, запалення локальної ділянки перикарда викликало спазм підлеглої гілочки вінцевої судини, що призвело до клініки стенокардії і змін на ЕКГ.

Сторінки: 1 2 3 4 5 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved