Все про медицину

Роділи


Середня потреба дитини в білку при природно-му вигодовуванні до введення пригодовування ста-новить 2-2,5 г на кг маси тіла на добу, після введен-ня пригодовування підвищується до 3-3,5 г. При змішаному і штучному вигодовуванні потреба у біл-ках складає 2,5-3,5 г на кг маси тіла при викорис-танні високоадаптованих сумішей і 3,5-4,5 г на кг маси тіла при використанні неадаптованих сумішей. Кількість жирів в першу чверть року складає 6,5 г на кг маси тіла, в другу – 6,0 г, в третю – 5,5 г, в четве-рту – 5,0 г на кг маси тіла. Потреба у вуглеводах у дітей першого року життя дорівнює 12-14 г на кг маси тіла. Необхідна кількість енергії на кг маси тіла за-лежить від чверті року: у першій чверті дитина по-требує 120 ккал, в другій – 115, в третій – 110, в четвертій – 100. Годування дитини неадаптовани-ми сумішами потребує збільшення енергетичної цін-ності їжі на 5-10 %.

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved