Харчування здорових дітей - Довідник педіатра (М. Слободян) - Книги - Web-of-Med
Все про медицину

Роділи


Значення раціонального харчування полягає у енергетичному забезпеченні дитячого організму. Їжа – єдине джерело життєво важливих речовин ( бі-лків, жирів, вуглеводів, мінералів, мікроелементів, вітамінів), необхідних для зросту і формування ди-тячого організму. Ці речовини необхідні для підтри-мки активної діяльності дитини, а також для розви-тку стійкості до несприятливого впливу зовнішньо-го середовища. З продуктів розщеплення харчових речовин утворюються ферменти, гормони та інші активні сполуки. Ріст та розвиток дитини потребує енергії, яка утворюється внаслідок розщеплення вуглеводів та жирів, меншою мірою – білків. Чим менша дитина, тим більший приплив енергії потріб-ний для покриття енергетичних витрат, пов’язаних з її інтенсивним ростом, розвитком, обміном речо-вин та підтриманням основних життєвих функцій. Грудне вигодовування має важливе значення в ди-ференціації імунологічної системи, забезпечує за-хист від атопічних реакцій і захворювань, формує шляхи оптимальної метаболізації нутрієнтів, спри-яє адаптації організму до введення підгодовування, обумовлює психоемоційний зв’язок немовляти з матір’ю. Робота м’язового апарату при смоктанні грудей адекватно регулює формування черепа. Організм дитини швидко реагує на нестачу або над-мірну кількість тих чи інших нутрієнтів зміною функ-цій: порушенням фізичного і відставанням психіч-ного розвитку, розладом діяльності органів, посла-бленням природного та набутого імунітету. Тому харчування за складом, кількістю та якістю білків, жирів, вуглеводів, мінеральних солей, мікроелеме-нтів, вітамінів має відповідати віковим фізіологічним потребам дитячого організму.

Принципи раціонального харчування: принцип вищої нервової регуляції, вікової адекватності, оп-тимальності харчування, повноцінності якісного складу їжі, збалансованості харчування (корекції харчових речовин), поступовості, передзабезпече-ності. Принцип збалансованого харчування при при-родному годуванні: взаємовідношення білків, жирів та вуглеводів як 1:3:6 (білок 1,8-2,5 г на кг, жирів 6,5-5 г на кг, вуглеводи 12-14 г на кг маси тіла); спів-відношення кальцію до фосфору в грудному молоці (1:2) сприяє засвоєнню цих мікроелементів в 3-4 рази краще, ніж із коров’ячого молока, де співвідно-шення інше (1:1); у грудному віці оптимальним спів-відношенням жирів до вуглеводів є 1:2; збалансо-ваність грудного молока ідеальна.

Дивітся також:

Аденоми гіпофіза з інсультоподібним течією діагностика, хірургічне лікування
...

БМС-ЮГ, ТОВ
Основним видом діяльності компанії ”БМС-ЮГ” є виробництво і монтаж алюмінієвих, металлопластиковых і сталевих конструкцій. У дев’яностих роках було освоєно виробництво віконно-дверн ...

Активність ферментів енергетичного обміну ембріональних трансплантатів
...

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved