Все про медицину

Роділи


Всі адаптовані молочні суміші за ступенем на-ближення їх складу до грудного молока поділяють-ся на три категорії: високоадаптовані (“НАН”, “Пре – НАН”, “Нутрилон”, “Хіпп-1”, “СМА”, “Бона”, Пілтті та ін., менш адаптовані (“Сімілак”, “Імпресс”, “Хіпп-2”, “Енфаміл” та ін.) та частково адаптовані (“Малют-ка”, “Малыш”, “Детолакт”, “Солнышко”, “Милазан”, “Віталакт”, “Ладунка” та ін.). Крім того, суміші поді-ляються на прості солодкі (“В-рис”, “В-гречка”, “В-овес”) і молочнокислі (“В-кефір”, В-ацидофільна су-міш, кефір, ацидофільне молоко та ін.). Неадапто-вані молочні суміші на основі незбираного або розведеного коров’ячого молока не забезпечують адекватного харчування дітей. Коров’яче молоко має вищий вміст протеїнів (у 3 рази більше) та мі-неральних речовин (у 2,8 раза більше), ніж у жіно-чому молоці, володіє високою осмолярністю. Тому виникає велике навантаження на незрілі нирки, ви-кликає метаболічний стрес, що сприяє стимуляції росту та надмірному накопиченню жиру. Неадапто-вані суміші спричиняють суттєві відхилення в орга-нізмі дітей: зниження енергетичного потенціалу клі-тин і рівня білкового синтезу, порушення ліпідного спектра, анемізацію та порушення імунітету. Моло-чнокислі суміші забезпечують ріст біфідофлори ( Нан кисломолочний, “АГУ-1”, “АГУ-2” кисломолочні). Ще є лікувальні суміші. Лікувальні суміші для недоно-шених дітей: “Пре НАН”, “Пре-нутрілон”, “Фрісопре”, “Енфалак”, “Неонатал”, “Енфалак Прематуре” та ін. До безлактозних сумішей відносять “Нутрі-соя”, “Al-110”, “Туттелі-соя”, “Бона-соя”, “Ізоміл-семілак”, “Прособі”, “Алсої” та ін. Низьколактозні суміші: ни-зьколактозний “Нутрилон”, низьколактозна “Хумана” та “Портаген”. Для лікування дітей з муковісцидо-зом і діареями використовують суміші “Роболакт”, “Альфа ре”, “Пепті-юніор”, “Прегестеміл” та ін. При симптомах зригування використовують антирефлю-ксну суміш “ Енфаміл”, “Нутрілон Омнео”, “Фрісовом”. Для дітей 2-3-го року життя призначена суміш “Ен-фаміл Юніор”.

https://expoparts.ru купить запчасти для фиат дукато.

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved