Все про медицину

Роділи


Грудне молоко має низький вміст протеїнів (1,2-1,4 %, в коров’ячому – 3,2 %). Однак протеїни жіно-чого молока дуже близькі до протеїнів тканин дити-ни і тому рідко викликають алергічні ускладнення.

Білки містять усі необхідні амінокислоти, складають-ся в основному з сироваткових білків (альбуміни, глобуліни), казеїн займає тільки 20 % загального вмісту білка. Біологічна цінність білків жіночого мо-лока складає 100 %, а коров’ячого - 50 %. В коро-в’ячому молоці білка більше (3,2 %), але він містить багато казеїну (80 %) і мало (20 %) сироваткових білків. В сироваткових фракціях є імуноглобуліни, лактоферин, лізоцим, рибонуклеїнова кислота, тау-рин, який бере участь у формуванні клітин нервової системи та зору. Жир жіночого молока на 98 % скла-дається з тригліцеридів, містить поліненасичені жирні кислоти (лінолеву, арахідонову та ін.), вітамі-ни, вітаміноподібні речовини (ретинол, токоферол, вітамін D та ін.). В грудному молоці є потрібні для нормального росту і розвитку мінеральні речовини та мікроелементи (залізо, мідь, кобальт, цинк). Ос-новний вуглевод грудного молока а - лактоза, за-безпечує ріст біфідофлори (в коров’ячому молоці (3-лактоза). Крім того, грудне молоко містить біфі-дус-фактор, олігоаміноцукор. Кількість його в груд-ному молоці в 40 разів більша, ніж у коров’ячому. Біфідус-фактор стимулює ріст біфідобактерій. До складу грудного молока входять гормони (стероїди, ТТГ, Т3, Т4, фактори росту та ін.), більше 30 ферме-нтів (ліпаза, трипсин, діастаза, амілаза, протеаза, каталаза та ін.). Серед усіх відомих класів імуно-глобулінів, які є в материнському молоці, найбіль-ше значення має секреторний Ig A. В грудному молоці є лімфоцити (T- та B-клітини), фактори неспе-цифічного захисту (лактоферин, лізоцим, компоне-нти C3, C4 комплементу, лактопероксидаза, макро-фаги). Крім того, грудне молоко дитина одержує теплим та стерильним. Грудне вигодовування за-безпечує психофізіологічний взаємозв’язок системи мати-дитина. Грудне молоко - золотий стандарт їжі немовлят. Тому ВООЗ і ЮНІСЕФ сформулювали 10 принципів успішного грудного вигодовування:

1. Мати зафіксовану в письмовому вигляді полі-тику щодо практики вигодовування та регуляр-но доводити її до відома всього медичного і санітарного персоналу.

2. Навчати медичний та санітарний персонал не-обхідним навичкам для здійснення цієї полі-тики.

3. Інформувати всіх вагітних жінок про переваги і методи грудного вигодовування.

4. Допомагати матерям розпочинати грудне ви-годовування в перші півгодини після пологів.

5. Навчати матерів, як годувати груддю і як збе-регти лактацію навіть у разі ізоляції їх від сво-їх дітей за медичними показаннями.

6. Не давати новонародженим ніякої іншої їжі чи питва.

7. Практикувати цілодобове спільне перебуван-ня матері та новонародженого в одній палаті.

8. Заохочувати природне вигодовування за ви-могою матері.

9. Не давати новонародженим, які перебувають на природному вигодовуванні, ніяких штучних предметів, які імітують грудь або заспокійливих.

10. Заохочувати утворення груп підтримки природного вигодовування та направляти матерів у ці групи після виписки з полового будинку.

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved