Все про медицину

Роділи


Природне або грудне вигодовування

– году-вання шляхом прикладання дитини до грудей його біологічної матері.

Здорову дитину вперше прикладають до груді не пізніше 2 годин після пологів, ліпше зразу або в перші 30 хв після пологів. Раннє прикладання ново-народженого до грудей, “шкіряний” контакт з маті-р’ю забезпечує продовження біологічного зв’язку матері і дитини, адаптацію новонародженого до умов нестерильного позаутробного середовища. Цей процес відбувається за рахунок поступання з молозивом великої кількості захисних факторів та колонізації шкірних покривів, слизових оболонок шлунково-кишкового тракту мікроорганізмами мате-рі, які формують необхідний біоценоз у дитини. Піз-нє прикладання сприяє первинній масивній колоні-зації не біфідогенною, а умовно патогенною і внут-рішньолікарняною флорою.

Протипоказання до раннього прикладання дити-ни з боку матері: тяжкі інфекційні і соматичні захворювання в стадії загострення, оперативне розро-дження, кровотеча при пологах, тяжкий пізній гес-тоз. Протипоказання з боку дитини: оцінка за шка-лою Апгар нижче 7 балів, асфіксія новонароджено-го, внутрішньочерепна родова травма, гемолітична хвороба новонародженого, глибока недоношеність. Для того, щоб не викликати у дитини дезорієнтацію акту смоктання і порушення природного смокталь-ного рефлексу, для догодовування потрібно вико-ристовувати не пляшечки з соскою, а чашечки, ста-канчики, мензурки, піпетки.

Спільне перебування матері і дитини у стаціо-нарі забезпечує можливість годування дитини за вимогою, що є однією з принципових умов станов-лення нормальної лактації. Надалі немовля годують через кожні 2,5-3 години 7-8 разів на добу (6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 години). У 1,5-2 місяці починають го-дувати дитину 6 разів (6; 9,30; 13; 16,30; 20; 23,30). Починаючи з 5 місяців і до 1,5 року дитину годують 5 разів (6, 10, 14, 18, 22 годин). Допускається і віль-ний режим годування, який стимулює лактацію.

Техніка годування

є свого роду ритуал: дитину роздягають, сприяють її рухам, потім немовля спо-вивають. Мати миє руки, обробляє сосок кип’яче-ною водою, робить декілька масажуючих рухів по грудях, зціджує декілька крапель молока. Однією рукою мати тримає дитину, другою підтримує грудь, щоб сосок був доступний дитині, а груди не заважа-ли їй дихати через ніс. Необхідно стежити, щоб дитина не ковтала повітря. Після годування слід на-дати немовляті вертикального положення, щоб ві-дійшло повітря. Після цього дитину кладуть у ліжко на бік. Годування грудьми вимагає від жінки певних гігієнічних навичок. Це виконання загальної гігієни: щоденний душ, щоденна зміна білизни. Обов’язко-ве ретельне миття рук перед кожним годуванням дитини. Разом з тим, миття грудей перед кожним годуванням дитини, особливо з милом, не потріб-не, бо воно призводить до видалення з ареоли при-роднього секрету залоз, що сприяє пересушенню шкіри сосків та утворенню тріщин.

Після виписки з полового стаціонару відповіда-льність за організацію грудного вигодовування по-кладається на педіатрів та медичних сестер дитя-чих поліклінік. Кабінети здорової дитини повинні бути центрами підтримки лактації, в них повинні бути мальовничі та наглядні плакати, стенди, брошури, пам’ятки, які б пропагували грудне вигодовування. Неприпустимою є реклама молочних сумішей для штучного вигодовування дітей.

Визначення потреби в їжі

за формулою О.Н. Шкаріна. Дитина віком 8 тиж. має з’їдати за добу 800 мл молока. На кожний тиждень, що не достає до 8 тиж., кількість молока зменшується на 50 мл: 800-50х(8-n), де n - кількість тижнів дитини. З кож-ним наступним місяцем кількість молока збільшу-ється на 50 мл: 800+50х(n-2), де n - кількість міся-ців дитини.

Об’ємний метод: дитина від 2 до 6 тиж. повинна отримувати за добу відповідно 1/5 маси тіла, віком від 6 тиж. до 4 місяців – 1/6 маси тіла, віком від 4 до 6 місяців – 1/7 маси тіла.

Калорійний метод враховує вікову калорійну по-требу, її фактичну масу тіла та калорійність літра грудного молока (700 ккал). У 6 місяців і пізніше ди-тина отримує 1 л молока разом з підгодовуванням.

Порядок і термін введення

фізіологічних фак-торів харчування (харчові добавки). Фруктові та ово-чеві соки призначають після годування груддю, по-чинаючи з 4 місяців (інколи рекомендують з 5-6 мі-сяців). Через 2 тижні до раціону потрібно вводити фруктове пюре (яблучне, персикове, бананове та ін.). Круто зварений жовток починають вводити з 6 місяців (1/5 жовтка), в 7 місяців – 1/4 жовтка, 9 міс. – 1/2 жовтка). Сир призначають з 6 місяців по 10-25 г, збільшуючи до 50 г в однорічної дитини. Олію при-значають по 1-3 мл з 5 місяців, вершкове масло – з 6 місяців по 1-4 г.

Сторінки: 1 2 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved