Все про медицину

Роділи


Вигодовування дитини грудним молоком і дода-тково введеними сумішами – замінниками недоста-тньої кількості грудного молока називається зміша-ним. Залежно від кількості грудного молока за ефе-ктивністю змішане вигодовування може наближатись або до природного (суміші менше 1/5 їжі), або до штучного (грудне молоко становить ме-нше 1/5 об’єму їжі). Причини змішаного вигодову-вання: гіпогалактія, мастит, соціальні та побутові умови. При гіпогалактії для визначення недостат-ньої кількості молока проводять контрольне зважу-вання. Додаткове введення суміші замість недостат-ньої кількості грудного молока називається догодо-вуванням. Правила догодовування: догодовування призначають після прикладання до обох грудей; суміш вводять поступово, збільшуючи її кількість; не рекомендують догодовувати дитину з пляшки через соску, тому що дитина може відмовитись від гру-дей, краще годувати з ложечки або робити в сосці маленький отвір; одночасно необхідно стимулюва-ти лактацію.

Соки, фруктові пюре, яєчний жовток та пригодо-вування призначають у тій самій послідовності, тіль-ки на 1-2 тижні раніше.

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved