Все про медицину

Роділи


Класифікація.

Травматичні ушкодження голо-вного мозку без внутрішньочерепних крововиливів, внутрішньочерепні крововиливи (епідуральні, суб-дуральні, субарахноїдальні, внутрішньомозкові, вну-трішньошлуночкові, численні, різної локалізації).

Клініка.

Відмічається синдром збудження, поси-люються м’язовий тонус, колінні рефлекси, з’явля-ється тремор кінцівок і підборіддя, спостерігаються зригування, спонтанний рефлекс Моро, судоми. У разі пригнічення діти мляві, малоактивні, зі зниженими м’язовим тонусом, сухожильно-періостальними ре-флексами і рефлексами періоду новонародженості (опори, ходьби, Моро, Бабкіна, Робінзона та ін.). Крик слабкий, кома. У разі збільшення набряку і гематоми можливий летальний кінець. Вогнищеві неврологічні симптоми залежать від локалізації крововиливу. Не-обхідно вказати в діагнозі ступінь тяжкості (легкий, середній, тяжкий), перебіг хвороби, характер ура-ження головного мозку та провідні неврологічні си-ндроми, передбачувану локалізацію гематоми.

Лікування.

Реанімаційні заходи в пологовому залі, інтенсивна терапія у відділенні новонародже-них. Годування зцідженим грудним молоком через 12-24 год. Дегідратаційна (плазма, альбумін, манніт, лазикс, сульфат магнію), антигеморагічна (віка-сол, дицинон, етамзилат, кальцій, аскорбінова кис-лота), седативна (фенобарбітал, діазепам, оксибу-тират натрію та ін.) терапія. При субдуральній гема-томі нейрохірургічне лікування. Лікування у відновний період проводять у відділеннях патології новонароджених. Показані актовегін, кавінтон, сер-міон та ноотропні препарати (ноотропіл, пірацетам, енцефабол, аміналон, інстенон, фезам, тіоцетам, ценаризін та ін.). При тяжких травмах можливі за-тримка психомоторного розвитку, гідроцефалія, су-домні напади та інша патологія.

Сторінки: 1 2 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved