Все про медицину

Роділи


При гнійному менінгіті призначають антибіотики, які добре проникають через гематоенцефалічний бар’єр: пеніцилін, гентаміцин, бруломіцин, тоброміцин, нетро-міцин, левоміцетин. Антибіотиками другого порядку, які теж проникають у спинномозкову рідину, але в меншій концентрації, є цефотаксим, карбеніцилін, цефтріаксон, цефамандол, цефаперазон, цефпірамід, цефепім, це-фуроксим, цефокситин, піперацилін, мезлоцилін. Для зменшення набряку мозку призначають маніт, лазикс, при судомах показані оксибутират натрію, седуксен.

При остеомієліті показані антибіотики, які добре проникають у кісткову систему (цефалоспорини, лінко-міцин, кліндоміцин та ін.), хірургічна санація вогнища.

Дітям з явищами токсико-септичного шоку поряд з введенням реополіглюкіну, свіжозамороженої пла-зми або альбуміну показано призначення курантилу (5 мг на кг ентерально і 1 мг на кг внутрішньовенно обережно) або тренталу (5 мг на кг), гепарину (50-200 ОД на кг залежно від ступеня шоку), глюкокорти-коїдів (дексаметазон 0,4-0,5 мг на кг, гідрокортизон 10-15 мг/кг), допаміну, серцевих глікозидів. Прово-диться оксигенотерапія, внутрішньовенне введення аскорбінату натрію, кокарбоксилази, 10 % розчину глюкози, 7,5 % розчину калію хлориду, ізотонічний розчин натрію хлориду. Співвідношення колоїдних і кристалоїдних розчинів при першому ступені шоку 1:3, при II-III ступенях - 2:3. При збудженні і судомах показані 0,5 % розчин седуксену (0,1 мл на кг або 0,3-0,5 мг на кг маси) або 20 % розчин натрію оксибу-тирату (30-50 мг на кг маси в разовій дозі).

Лікування некротизуючого ентероколіту включає призначення чайно-водної дієти протягом 24 і більше годин (потім дозоване харчування грудним молоком), парентеральне харчування (10 % розчин глюкози, альвезин або левамін, вітамін С, кокарбоксилаза). Проводиться антибактеріальна терапія: цефокситин або інші цефалоспорини III-IV покоління разом з амі-ноглікозидами, показані ванкоміцин (40 мг на кг на добу) і метронідазол (15 мг на кг на добу). Признача-ють пробіотики і проводять посиндромну терапію.

Сторінки: 1 2 3 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved