Все про медицину

Роділи


При третьому ступені дихальної недостатності діагностується декомпенсація як зовнішнього, так і внутрішнього дихання: виражена задишка в спокої (частота дихання понад 150 % від норми) або пері-одичне (нерегулярне) дихання, періодично бради-пное, десинхронізація дихання, парадоксальне ди-хання. Спостерігається зменшення або відсутність дихальних шумів на вдосі, знижений АТ, генералі-зований ціаноз губ, слизових оболонок, які не зни-кають при диханні киснем. Відмічається генералі-зована блідість і мармуровість. Є значні зміни пове-дінки дитини: млявість, свідомість потьмарена, зниження тонусу скелетних м’язів, кома, судоми. ХОД знижений, ЖЕЛ і ОД знижені більше ніж на 50 %, РД=0, насичення крові киснем нижче 70 % (РаО2 нижче ніж 5,33 кПа), декомпенсований ацидоз (рН менший ніж 7,2), ВЕ більше ніж 6-8, гіперкапнія, зни-жується рівень бікарбонатів і буферних систем. Ча-стота дихань більше 150 % від норми.

Клінічні прояви.

Інтоксикаційний синдром: під-вищення температури, відмова від їжі, млявість, блідість, тахікардія, глухість тонів серця; явища нейротоксикозу: збудження, безсоння, тремор, су-доми, а в другій фазі сонливість, менінгеальні зна-ки, потім кома, судоми, поява вогнищевих симпто мів; кардіореспіраторний синдром: тахікардія, осла-блення тонів серця, збільшення печінки, набухання вен шиї, ритм галопу, зниження артеріального тис-ку, набряки; гостра надниркова недостатність: різка млявість, гіпотонія, явища колапсу, сопорозний стан; інтестинальний синдром: здуття кишечника, блюван-ня, рідкі часті випорожнення, порушення абсорбції і гідролізу; зміни в аналізі крові: лейкоцитоз, нейтро-фільоз, зрушення лейкоцитарної формули вліво, збільшення ШОЕ.

Класифікація гострої пневмонії у дітей (1998 р.)

Клініко-

Походження

рентгеноло-

Локал іза-ція

Тяжкість

Перебіг

гічна форма

Позалікарняна

Вогнищева

Односто-

Неускладнена

Гострий

(амбулаторна)

бронхопнев-

роння

(доб

Нозокоміальна

монія

Ускладнена:

тижнів)

(лікарняна)

Сегментарна

Двосто-

(токсичні,

Вентиляційна

пневмонія

роння

кардіореспіра-

(рання, пізня)

Крупозна

Дифузна:

торні,

Імунодефіцит-

пневмонія

циркуляторні,

на

- легеня,

гнійні легеневі

Затяжний

Внутрішньоут-

Інтерсти-

- частка

та позалегеневі

(відб

робна

ціальна

(доля),

ускладнення)

тижнів до

(вроджена)

пневмонія

- сегмент

8 місяців)

Постнатальна

(набута)

Сторінки: 1 2 3 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved