Все про медицину

Роділи


Лікування

включає в себе забезпечення свіжо-го повітря, рефлекторне подразнення блукаючого нерва (блювотний рефлекс, затримка дихання, на-пруження, присідання навпочіпки, пиття холодної води, холодні обтирання шкіри, різкий перехід з си-дячого положення у горизонтальне, рефлекс Ашне-ра, каротидний рефлекс та ін.) Ці прийоми ефекти-вні при суправентрикулярній пароксизмальній тахі-кардії і не впливають на шлуночкову форму тахікардії. Призначають седативні засоби (корвалол, валокордин, настоянка валеріани по 1-2 краплі на рік життя), оротат калію (10-20 мг на кг маси), кор-дарон (5 мг на кг маси). При суправентрикулярній пароксизмальній тахікардії вводять внутрішньовен-но 0,25 % розчин ізоптину (верапаміл) по 0,1-0,15 мг на кг маси на 20 мл 10 % розчину глюкози струмин-но повільно (крім синдрому передчасного збуджен-ня шлуночків). При наявності синдрому передчас-ного збудження шлуночків показано внутрішньовенне введення 0,5 % розчину аміодарону (кордарону) в дозі 5 мг на кг маси на 20 мл 10 % розчину глюко-зи. Також показаний аденозин внутрішньовенно 0,1 мг на кг маси. При шлуночковій формі тахікардії внутрішньовенно струминно вводять 2 % розчин лі-докаїну у разовій дозі 1-3 мг на кг маси на 10 мл ізотонічного розчину натрію хлориду або 5 % розчи-ну глюкози. Показаний також новокаїнамід в дозі 3-6 мг на кг маси на 10-15 мл ізотонічного розчину на-трію хлориду внутрішньовенно струминно повільно.

Порушення провідності

обумовлює блокаду серця. Розпізнають синусо-передсердну, внутріш-ньопередсердну, передсердно-шлуночкову та вну-трішньошлуночкову блокади. Як правило, ці пору-шення не призводять до аритмій і є електрокардіо-графічною знахідкою. Клінічно можна діагностувати тільки повну атріовентрикулярну блокаду з присту-пами Морганьї-Едемса-Стокса. У таких хворих є бра-дикардія. Приступ характеризується різкою блідіс-тю, втратою свідомості, судомами. Приступ продо-вжується від декількох секунд до 1-2 хв. Можливий летальний кінець. При частих приступах показане хірургічне лікування з використанням електростиму-ляторів.

Реабілітація дітей з порушеннями серцевого ри-тму та провідності проводиться з врахуванням ос-новного захворювання.

Сторінки: 1 2 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved