Все про медицину

Роділи


Жирова інфільтрація

печінки проявляється ге-патомегалією і порушенням її функції.

Пізні ускладнення:

ретинопатія, нефропатія, центральна і периферична нейропатія, синдром Мо-ріака (включає затримку росту, статевого дозріван-ня, гепатомегалію, відкладання жиру на обличчі, гру-дях, у ділянці VII шийного хребця, остеопороз).

Лікування діабету.

Дієтотерапія (виключення рафінованих вуглеводів, 5-ти разове приймання їжі, щоденний контроль харчування). Інсулінотерапія (добова доза на першому році 0,3-0,5, в наступні 0,7-0,8 ОД на кг маси; співвідношення денної і нічної дози 2:1; при декомпенсації показані тільки інсулін короткої дії, при компенсації призначають комбіна-цію пролонгованих і короткодіючих препаратів). Препарати інсуліну короткої дії (6-8 год): актрапід МС (свинячий), актрапід НМ (людський), аліт-Н-ін-сулін (людський), веласулін (людський), інсулрап (свинячий), ілетин регулятор І (змішаний) та ін. Пре-парати інсуліну середньої дії (8-20 год): інсулонг (змі-шаний), інсулатард (людський), монотард МК (сви-нячий), монотард НМ (людський), семіленте МК (сви-нячий) та ін. Препарати інсуліну тривалої дії (24-36 год): ультраленте (яловичий), ультратард НМ (людський), хумілін H (людський) та ін. Створений аналог людського інсуліну – лантус (інсулін гларгін) з 24-годинною безпіковою дією.

Лікування гіперкетонемічної коми: перша доза швидкодіючого інсуліну становить 0,1-0,2 ОД на кг маси внутрішньовенно струминно в 150-300 мл ізо-тонічного розчину натрію хлориду. Надалі інсулін вводять крапельно 0,1 ОД на кг маси за годину. При зниженні глікемії до 14 ммоль/л дозу зменшують до 0,05 ОД на кг за годину, а при глікемії 10 ммоль/л інсулін вводять підшкірно або внутрішньом’язово ко-жні 4 години (0,1-0,25 ОД на кг маси), потім препа-рат вводять 5 разів на добу. Об’єм фізіологічного розчину на добу 1000-1500 мл. При зниженні гліке-мії до 14 ммоль/ л (через 3-4 години від початку лі-кування) вводять 5 % розчин глюкози в співвідно-шенні з ізотонічним розчином натрію хлориду 1:1. Добова потреба у рідині складає 50-150 мл на кг маси. Показані кокарбоксилаза, 5 або 10 % розчин аскорбінової кислоти, 4 % розчин натрію гідрокар-бонату, 7,5 % розчин калію хлориду.

Лікування гіпоглікемічної коми: струминно вво-дять у вену 40 % розчин глюкози (20-100 мл). У тяж-ких випадках застосовують преднізолон (1-3 мг на кг маси), адреналіну гідрохлорид 0,1 % розчин 0,2-0,5 мл підшкірно, глюкагон 1 мл внутрішньовенно.

Гіперосмолярна кома: регідратація (гіпотонічний 0,45 % розчин натрію хлориду та 2-3 % розчин глю-кози в співвідношенні 2:1 в загальній дозі 100-200 мл на кг маси і більше на добу), інсулінотерапія прово-диться за загальним принципом.

Гіперлактацидемічна кома: ізотонічнй розчин натрію хлориду, 4% розчин гідрокарбонату натрію, 5 % розчин глюкози в співвідношенні 1:1:2. Загаль-ний об’єм рідини 2-4 л на добу. Інсулінотерапія про-водиться за загальним принципом. Показано гемо-діаліз.

Диспансеризація.

Дитина спостерігається ендо-кринологом і дільничним педіатром не рідше 1 разу на місяць, щомісячно роблять глюкозуричний про-філь і аналіз крові на цукор натще, 2 рази на рік хво-рого оглядає офтальмолог, невропатолог, ЛОР-лікар, стоматолог, двічі на рік, а за показаннями і частіше, проводиться стаціонарне обстеження і лікування. З диспансерного обліку дитину не знімають.

Сторінки: 1 2 3 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved