Все про медицину

Роділи


Пружність артерій забезпечує ще одне фізіологічне явище. Ві­домо, що у всякій пружній системі механічний поштовх викликає коливання, які поширюються на всю систему. У кровоносній си­стемі таким поштовхом служить удар крові, що викидає серце, об стінки аорти. Остання при цьому розтягується, і коливання біжить по всіх артеріях з досить великою швидкістю — близько 10 м/с. У ділянках тіла, де великі артерії підходять близько до шкіри,— на зап'ястку, скронях, шиї пальцями можна відчути такі коливання стінок артерій. Це артеріальний пульс.

Вени. На відміну від артерій вени не розносять, а збирають кров від органів і несуть її до серця. Тиск крові у венах дуже ни­зький, тому стінки вен тонкі, здатні легко спадатись. У стінці вен теж е м'язові волокна, які виконують таку саму функцію, як і в артеріях. Проте значно більший вплив на рух крові у венах здій­снюють оточуючі тканини, особливо скелетні м'язи, які, скорочую­чись і розслаблюючись, стискають або розтягують вени. Це приво­дить до просування крові по венах. Але оскільки у венах е кла­пани, то кров тут рухається лише в одному напрямі — до серця. Крім того, руху крові до серця сприяє розтягання порожнистих вен у грудній клітці під час вдиху.

Капіляри — це найдрібніші кровоносні судини, розташовані в усіх тканинах між артеріями і венами, їх діаметр 7—10 мкм. Основ­на функція капілярів — забезпечення обміну газами і поживними речовинами між кров'ю і тканинами. Тоненька стінка капілярів утворена лише одним шаром плоских клітин. Через неї легко про­ходить кисень і поживні речовини з крові до тканин, а вуглекислий газ і продукти життєдіяльності — в зворотному напрямку. Капіляри можуть відкриватись і закриватись, змінюючи кровопостачання тканини. На площі 1 мм2 поперечного перерізу скелетного м'яза у спокої налічується 100—300 відкритих капілярів. У працюючому м'язі, де потреба в кисні і поживних речовинах зростає, кількість відкритих капілярів досягає 2 тис. на 1 мм2.

5. Кров'яний тиск. Будь-яка рідина "тече від місця, де тиск вищий, туди, де він нижчий. Чим більша різниця тисків, тим вища швид­кість течії. Кров у судинах теж рухається завдяки різниці тисків, що її створює серце своїми скороченнями. Найвищий тиск в аорті і у великих артеріях. По мірі просування крові по артеріях частина енергії тиску використовується на подолання тертя крові об стінки судин, і тому тиск поступово падає. Особливо значне падіння тиску відбувається в найдрібніших артеріях і в капілярах — вони чинять найбільший опір руху крові. У венах кров'яний тиск продовжує поступово знижуватись, і в порожнистих венах він дорівнює атмо­сферному тиску або навіть дещо нижчий за нього. Дані про вели­чину кров'яного тиску в різних відділах кровоносної системи наве­дено в табл. 1.

Таблиця 1

Показники кровообігу

Показник

Кровоносні судини

Аорта і артерії

Капіляри

Вени

Кров'яний тиск, мм. рт. ст.

100-120

20-30

0-5-15

Швидкість руху крові, мм/с

300-500 (в аорті)

0,3-0,5

50-300

Розподіл крові між судинами, %

20

5

75

Сторінки: 1 2 3 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved