Все про медицину

Роділи


Рід Vibrio. Представники цього сімейства — вигнуті палички, рухливі, температурний оптимум для більшості видів 37°С. Деякі види патогенні для безхребетних і ссавців.

У рід Vibrio включені прямі і вигнуті палички, рухливість обумовлена одним чи декількома жгутиками. Вібріони поширені в прісних і солоних водоймах. Патогенні для тварин і людини. Типовий вид — V. cholerae.

Vibrio cholerae — збудник холери.

Збудниками холери є: біовар класичного холерного вібріона, описаного вперше в 1854 р. Ф. Паціні та докладно дослідженого Р. Кохом у 1883 р., і біовар холерного вібріона Ель-Тор, виділеного з трупів прочан на карантинній станції Ель-Тор у Єгипті (1906 р.).

Ці два біовара є збудниками холери в людини. Існує ще 2 біовара: V.cholerae proteus — викликає понос у птахів, у людей — гастроентерит, і V.cholerae albensis — виявлений у воді, випорожненнях і жовчі людини.

Морфологічні і культуральні властивості. Холерний вібріон — це вигнута паличка, у виді коми, має один жгутик, спор і капсул не утворюють, грам. Під впливом різних факторів вібріони піддаються мінливості. Типові форми звичайно виділяють з патологічного матеріалу. Рухливість бактерій визначають методом висячої чи роздавленої краплі.

Холерний вібріон — швидкоростучий мікроорганізм, на пептонній воді, уже через 8 год після посіву помітний ріст культури неозброєним оком.

На твердих середовищах вібріон утворює невеликі круглі, блакитнуваті в минаючому світлі колонії. Колонії маслянисті по консистенції, легко знімаються петлею. На скошеному агарі холерний вібріон утворює жовтуватий наліт. На рідких середовищах утворює рівномірне помутніння з ніжною плівкою на поверхні. При вирощуванні холерних вібріонів використовують живильні з середовища рH — 8,3— 9,0.

Ферментативні властивості — сбраживають цукор з утворенням кислоти (глюкозу, лактозу, мальтозу, сахарозу, маннозу, манніт); розріджують згорнуту сироватку, желатин, утворюють індол, аміак, молоко згортають постійно. Гемолітична активність і гемагтлютинуючі властивості є нестабільними ознаками і враховуються як другорядні дані в ідентифікації мікробів роду Vibrio.

Антигенна структура. У холерних вібріонів маються О- і Н-антигени. Н-антиген (жгутиковий) — термолабільний, Про-антиген — термостабільний, специфічний для усіх вібріонів, має 5 компонентів: А, У, З, D, Е. А-компонент характерний усім холерним вібріонам. Різні сполучення характерні сероварам Огава (АВ), Інаба (АС), Хікоджийма (ABC). За структурою Про-антигену виділяють 139 серогруп, збудники класичної холери і холери Ель-Тор поєднують у 01.

Холероподібні вібріони не агглютинуються 01-антисивороткою, їх називають неагглютинуючими чи Наг-вібріонами. Вони виявляються в хворих і віброносіїв. Вважають, що Наги є наслідком мінливості холерних вібріонів, які втрачають не тільки агглютинабельність, але й інші біологічні властивості. Наги подібні з холерними вібріонами по морфологічних культуральних властивостях, але не мають спільного з ними О- і Н-антигенами.

Резистентність. Дуже стійкі до низьких температур, у воді зберігаються до 5 діб, у ґрунті — до 2 місяців, у випорожненнях до 5 місяців. Холерний вібріон Ель-Тор має більшу стійкість у навколишньому середовищі, ніж класичний холерний вібріон.

При дії сонячного світла холерні вібріони гинуть через кілька годин. При кип'ятінні гинуть відразу. Також, чуттєві до дезрозчинів, особливо до кислот (внутрішнє середовище шлунка людини є гарним захисним бар'єром проти холерного вібріона).

Епідеміологія. Холера — це гостра кишкова інфекція. Вібріони передаються від хворих і носіїв через їжу, воду, мух і брудні руки, що характерно для всіх кишкових інфекцій. Оскільки існують приховані форми перебігу хвороби, виділення збудника в навколишнього середовища обумовлює його постійну циркуляцію.

Найбільш схильні до холери особи, які проживають у несприятливих умовах (відсутність питної води) і не дотримують правил особистої гігієни. Найчастіше підйом захворюваності відзначають у літньо-осінній сезон.

Патогенез ураження. Мікроби проникають через рот у тонкий кишечник. Кисле середовище шлунка згубно діє на холерного вібріона, але в ряді випадків цей бар'єр порушується внаслідок дії різних факторів, що нейтралізують чи знижують бактерицидні властивості шлункового соку. Невелика частина все-таки досягає тонкої кишки, де лужне середовище є сприятливим для розмноження збудників. Жгутики холерних вібріонів забезпечують колонізацію збудників в організмі. Холерний вібріон виробляє токсини: ендотоксин і екзотоксин. Ендотоксин не грає істотної ролі в розвитку хвороби. Під дією екзотоксина (холерогена) у просвіт кишки виділяється ізотонічна рідина, яка складається з Н2О, Cl, Na, К, НСО3. У добу при різних формах захворювання може декретуватися 10—20—30 літрів рідини, що назад не всмоктується, що приводить до зневоднювання організму.

Сторінки: 1 2 

© Copyright 2010 www.web-of-med.ru. All Rights Reserved